icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter
 Uudis

Soovitame sulgeda krediidi 15 337 ettevõttel

4. okt. 2023

Alates oktoobrist muutusid 15 337 ettevõtte krediidihinnangud positiivsest negatiivseks. Nendeks on äriühingud, mittetulundusühingud ja sihtasutused, kes on jätnud tähtaegselt esitamata oma 2022.a. majandusaasta aruanded. Neist 13 707 on äriühingud ning 1 630 MTÜd ja SAd. Võrreldes 2021. aastaga on selliste ettevõtete arv vähenenud enam kui 6300 ettevõtte võrra. Majandusaasta aruannete tähtaegne esitamine on kohustuslik ent Soovitame sulgeda krediidi 15 337 ettevõttel