fbpx
icon Global
Linkedin Twitter Facebook Instagram YouTube SoundCloud
 KYC

Webinar: Võimalused sanktsioneeritud äripartneri tuvastamiseks

9. mai 2022

Koostöös Rahapesu Andmebürooga anname ülevaate sanktsioonide rakendamise põhjustest ning ettevõtjate rollist nende järgmisel. Lisaks tutvustame selle kohustuse täitmiseks sobivaid lihtsaid & soodsaid lahendusi ettevõtjatele ning näitame paari reaalselt kasutajalugu, kus sanktsioonide kontrolli puudumine tõi reaalselt kahju ettevõtjale. Link webinarile: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGE3MzRkMDEtMGNlMC00NjNmLWFjNWUtMmQ3YWU2NDUxN2M2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c25e11db-03bd-4748-8d84-f1ab471a64d6%22%2c%22Oid%22%3a%2272a0fc02-33be-43c9-832b-08ffe3fc48dd%22%7d Esmalt annab Rahapesu Andmebüroo finantssanktsioonide ekspert Laura Aus vastused küsimusteleMis asjad on sanktsioonid?Kes ja miks Webinar: Võimalused sanktsioneeritud äripartneri tuvastamiseks