Creditinfo Target nimekirjad on tõhusaks töövahendiks kui soovite:

  • Leida uusi kliente Eestis või välismaal;
  • Avastada uusi müügi-või turunduskontakte nii Eestist kui välismaalt;
  • Analüüsida oma konkurente või kliente;
  • Saada infot oma kliendiportfelli krediidiriski kohta;
  • Uuendada oma kliendibaasi andmeid.

Andmed väljastastakse .xlsx või .csv formaadis, kus Te saate otsustada, millist infot väljastatud nimekirjas näha soovite. Koostatud nimekirja allalaadimiseks saadetakse Teile vastavasisuline e-mail.

Või anna oma nimekirja soovist teada läbi tellimisvormi:

Miks kasutada Creditinfo Target keskkonnas koostatud müügi- või turundusnimekirju?

  • Nimekirjade koostamine on kiirem viis kui ise veebist infot otsides;
  • Koostatud nimekiri saabub Teile koheselt;
  • Väljastatud andmed on ajakohased ja kvaliteetsed;
  • Saadud andmeid on lihtne töödelda (sorteerida, filtreerida);

Kui teil on küsimusi nimekirja koostamise kohta või soovite erilahendusega nimekirjade koostamiseks hinnapakkumist, siis palun võtke meiega ühendust aadressil lists@creditinfo.ee

icon

NB! Korduval kasutamisel soovitame sõlmida lepingu

Keskkonna kaudu on võimalik teha tellimus nii anonüümse kasutajana kui ka lepingulise kliendina. Lepingulise kliendi eelised:

– Nimekirja koostades ja oma nimekirja täiendades saab kasutada Maksehäireregistri andmeid.
– Tellimuste arhiivist saab igal ajal nimekirju uuesti alla laadida.

SÕLMI LEPING

Näiteid erinevate nimekirjade võimalustest

image

UUED REGISTREERITUD ETTEVÕTTED

Iga kuu registreeritakse Äriregistris ligi 2000 uut juriidilist isikut, kellel võib vaja minna erinevaid teenuseid alates pangandus- ja sideteenustest kuni lõunapakkumisteni välja.


Loe lähemalt
image

ENNISTATUD ETTEVÕTTED

Ettevõte ennistatakse registrisse juhul kui ettevõte on registripidaja poolt kustutatud majandusaasta aruande esitamata jätmise või kontaktisiku määramata jätmise tõttu. Registrisse ennistamisel on ettevõte ilmnenud puudused likvideerinud.

Loe lähemalt
image

RAHVUSVAHELISED NIMEKIRJAD

Tänu Creditinfo Grupi rahvusvahelisele võrgustikule on võimalik väga mugavalt erinevate parameetrite alusel tellida ettevõtete andmeid näiteks Lätis, Leedus või Soomes tegutsevatest ettevõtetest.

Koosta nimekiri
image

KLIENDIANDMETE UUENDAMINE

Kliendiandmete uuendamisel saate ise sisestada ettevõtted, kelle andmeid soovite uuendada. Tulemuseks on värsked andmed huvipakkuvate ettevõtete kohta.


Sisesta kliendiandmed

Võimalused ettevõtete täpsemaks sihtimiseks

1 – Määra filtrid

Creditinfo Target iseteeninduskeskkonnas on võimalik kasutada enam kui paarkümmend erinevat filtrit, mille abil saate koostada just Teie ettevõttele vajaliku nimekirja ettevõtetest.

Kasutada saab järgnevaid filtreid:

Üldandmed

Asukoht – Maakond või linn, mis on märgitud ettevõtte aadressiks.
Tegevusala – Sektor või ettevõtte põhitegevusala.
Asutamise aeg – Kuupäev, millal on ettevõte loodud.
Ettevõtlusvorm – Täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts, Euroopa äriühing, Euroopa majandushuviühing, Euroopa ühistu, füüsilisest isikust ettevõtja, filiaal, tulundusühistu, mittetulundusühistu, erakond, sihtasutus, ametiühing, maaparandusühistu, korteriühistu, amet, inspektsioon, ministeeriumi hallatav riigiasutus, ministeerium, muu valitsusasutus, riigitulundusasutus, avalik-õiguslik juriidilise isiku asutatud asutus, valla või linna ametiasutus, põhiseaduslik institutsioon või neid teenindav asutus, valla või linna ametiasutuse hallatav asutus, riigi muu institutsioon.
Kinnistute arv – Ettevõtte omanduses olevate kinnistute arv.
KMKR nr – Ettevõtte kas on või ei ole käibemaksukohustuslasena registreeritud.

Kontaktandmed

Telefon – Telefoninumber olemas.
E-post – E-post olemas.

Maksekäitumine

MTA nõuded – Maksuvõlg puudub.
MTA deklaratsioonid – Ei ole esitamata maksudeklaratsioone.

Krediidihinnang

Krediidireiting – Ettevõtted krediidireitinguga AAA-st kuni C-ni.
Krediidihinnang – Positiivne krediidihinnang tähendab, et ettevõtet võib krediteerida.

MTA kvartaalsed andmed

Riiklikud maksud – Vahemik, mille ulatuses ettevõte on tasunud riiklike makse.
Tööjõumaksud – Vahemik, mille ulatuses ettevõte on tasunud tööjõumakse.
Käive – Maksustatava käibe vahemik.
Töötajate arv – Töötajate arv töötamise registrist.

Finantsandmed

Müügitulu
Müügitulu tegevusalade lõikes
Müügitulu riikide lõikes
Eksport
Töötajate arv
Varad kokku
Kohustused kokku
Lühiajalised kohustused
Omakapital
Aruande aasta kasum (-kahjum)
Ärikasum (-kahjum)
EBITDA
Tööjõukulud
Likviidsuskordaja
Võlakordaja
Ärirentaablus
Käibe puhasrentaablus

NB! Võimalik on ka oma nimekirjast registrikoodi alusel ettevõtteid välistada.

2 – Vali andmed

Kui olete filtrite abil sobiva nimekirja loonud, on teil Creditinfo Target iseteeninduskeskkonnas valikus enam kui poolsada erinevat andmevälja.

Valida saab järgnevaid andmevälju:

Üldandmed

Tegevusaadress
Juriidiline aadress
Põhitegevusala
Kõrvaltegevusalad
Asutamise aeg
KMKR number
Kinnistute arv
E-arve teenusepakkuja

Kontaktandmed

Telefon
E-post
Veebileht

Maksekäitumine

MTA nõuete summa
Esitamata deklaratsioonide arv

Krediidihinnang

Krediidireiting
Krediidihinnang
Maksehäire tekkimise tõenäosus
Soovituslik krediidilimiit

MTA kvartaalsed andmed

Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Käive
Töötajate arv

Seotud isikud

Kehtivad esindusõigusega isikud
Kehtivad omanikud
Kehtivad nõukogu liikmed
Tütar- ja sidusettevõtted
Äriregistri tegelik kasusaaja

Finantsandmed kasumiaruandest

Müügitulu
Aruande aasta kasum (-kahjum)
Ärikasum (-kahjum)
Kasum (-kahjum) enne maksustamist
Põhivara kulum ja väärtuse langus
EBITDA
Tööjõukulud

Finantsandmed bilansist

Varad kokku
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed kokku
Varud kokku
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Lühiajalised laenukohustused
Pikaaajalised kohustused
Pikaajalised laenukohustused
Kohustused kokku
Aktsia- või osakapital
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)
Omakapital

Muud majandusaasta aruande andmed

Töötajate arv
Eksport
Müügitulu riikide lõikes
Müügitulu tegevusalade lõikes
Audiitor

Finantssuhtarvud

Maksevõime kordaja
Likviidsuskordaja
Maksevalmiduse kordaja
Raha laekumisvälde (p)
Aktivate käibesagedus
Võlakordaja
Ärirentaablus
Käibe puhasrentaablus
Aktivate rentaablus (ROA)
Omakapitali rentaablus (ROE)