icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Rekordiline arv üürikuulutusi toob tähelepanu alla üürilevõtja tausta

25. märts 2024

Käesolev aasta on toonud üüriturule rohkelt uusi üürikuulutusi, mis on turgu muutmas üürilevõtja kasuks. Eraisikult eraisikule toimuvad üüritehingud on sisult küll kiirelt, ent kätkevad endas mitmeid riske. Usaldatakse üürilevõtjale ju oma kinnisvara ning enda vara üle andes tasub alati veenduda teise osapoole usaldusväärsuses.

Uudistes ilmub ikka ja jälle lugusid, kus üürile antud korter on üürileandjale tagastamisel kohutavas seisus; kuidas üürimaksed jäävad võlgu või on juhtunud midagi veel ebameeldivamat üürile antud varaga. Kogenud üürileandjatel on tavaliselt näinud nii mõndagi. Öeldakse ka, et head üürilist pole alati kerge leida.

Mitmendat kvartalit kestev majanduslangus ei ole ka üürilevõtjatele kerge. Uuringud, kus selgub, et iga viies inimene võtab igapäevaste kulutuste katmiseks laenu ning lisaks kasvav töötusemäär, ei suurenda kokkuvõttes üürileandja turvatunnet. Samas vajadus eluruum üürile anda sunnib otsuseid tegema kiirelt. Kuidas siis veenduda selles, kas potentsiaalne uus üürnik on usaldusväärne ja maksevõimeline?

Eraisiku krediidihinnangu raport annab üürileandjale kindlustunde

Tegelikkuses uurivad üürileandjad käepäraste vahenditega ka täna üürnike tausta. Kuidas erineb aga enda teostatud taustakontroll Creditinfo eraisiku krediidihinnangu raportist ehk skoorist?

Eraisiku skoor arvutab erinevate numbriliste näitajate põhjal isiku maksehäire tõenäosuse tekkimise võimalust järgmise 12 kuu jooksul. Seejärel grupeeritakse sarnase riskikäitumisega isikud ja arvutatakse, millise tõenäosusega tekib gruppi kuuluvatel klientidel järgmise aasta jooksul maksehäire. Mida suurem tõenäosus, seda kõrgem on isiku krediidirisk. Samasugust infot on üürileandjal endal keeruline kokku saada.

Enne üürilepingu sõlmimist või ka sama lepingu uuendamisel on mõistlik teostada skoori päring, et tagada kindlustunne. Kui maksehäire tekkimise tõenäosus on suur, saab üürileandja kas lepingu sõlmimisest keelduda või astuda muid samme oma kindlustunde tagamiseks, näiteks suurendada tagatisraha summat.

NB! Eraisiku skoori saavad pärida vaid juriidilised isikud, mistõttu on üürileandjal mõistlik kasutada kas kinnisvarabürood või nt Rendin.ee platvormi.

Eraisiku skooris on kasutatud isikuandmeid. Seetõttu peab päringu tegemiseks olema õiguslik alus, milleks reeglina on eraisiku enda nõusolek.

Postituse teema