icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Ettevõtte krediidireitingu raporti ostmine: usaldusväärse tehingu tagamine

25. märts 2024

Hiljaaegu kajastas Postimees lugu ettevõttest, kes jättis osa kohustusi täitmata ettemaksu tasunud eraklientide ees. Turult on leida mitmeid näiteid, kus eraisikud on kauba eest ettemaksu tasudes seadnud ennast arusaadavalt mõnevõrra riskantsesse seisu – ettemaksu saaja võib sattuda majanduslikesse raskustesse ja sellises olukorras võib tehing jääda viibima.

Ettemaksu tasumisel võiks eraisik olla kindel tehingupartneri usaldusväärsuses. Üks parimaid viise selle saavutamiseks on osta kirjeldatud ettevõtte kohta krediidireitingu raport. See raport annab teile objektiivse ja erapooletut hinnangu ettevõtte finantsseisundile ja krediidivõimele.

Krediidireitingu raporti eelised:

  • Finantsseisundi hindamine: Raport annab teile ülevaate ettevõtte tulu, kasumi, võlakoormuse ja muude olulist finantsnäitajate kohta. See aitab teil hinnata ettevõtte võimet oma kohustusi täita.
  • Krediidivõime hindamine: Raport annab teile ettevõtte krediidireitingu, mis on arvutuslik hinnang tema võimele tulevikus oma laene tagasi maksta. Kõrgem reiting näitab suuremat usaldusväärsust.
  • Maksejõuetuse riski hindamine: Raport aitab teil hinnata ettevõtte maksejõuetuse riski, st riski, et ta ei pruugi oma kohustusi täita.
  • Teave juhtkonna kohta: Raport annab teile teavet ettevõtte juhtkonna kohta, sealhulgas nende kogemusi ja finantsalaseid seoseid.

Kuidas osta ettevõtte krediidireitingu raportit?

Creditinfo e-Krediidiinfo portaali kaudu on kõigil inimestel võimalik osta iga ettevõtte kohta krediidireitingu raport, mis maksab 28 eurot. Krediidireitingu raport on põhjalik ja erapooletu krediidianalüüsi vahend, mis annab kiire vastuse ettevõtte krediidivõime kohta.

Raportist leiad Creditinfo antud reitingu, konkreetse krediidisoovituse, soovitusliku krediidilimiidi, peamised majandusnäitajad ja nende trendid, võlgade esinemise aasta jooksul ning kokkuvõtte majandus- ja finantsolukorra kohta.

Mis on krediidireitingu raporti oluliseimad osad?

  1. Krediidireiting: See on raporti peamine näitaja. Kõrgem reiting näitab suuremat usaldusväärsust.
  2. Finantsvõimenduse suhtarvud: Need näitajad näitavad, kui palju võlga on ettevõte võtnud oma vara rahastamiseks. Kõrge võimenduse suhtarv võib viidata suuremale riskile.
  3. Kasumlikkuse suhtarvud: Need näitajad näitavad, kui kasumlik on ettevõte. Madal kasumlikkus võib viidata raskustele oma kohustuste täitmisel.
  4. Maksevõime suhtarvud: Need näitajad näitavad, kui hästi suudab ettevõte oma lühiajalisi kohustusi täita. Madal maksevõime suhtarv võib viidata likviidsusprobleemidele.

Ettevõtte krediidireitingu raporti ostmine on mõistlik samm, mis aitab teil enne ettemaksu tasumist hinnata tehingu usaldusväärsust. Eriti oluline on tausta uurimine olukorras, kus ettevõttele tasutakse tuhandeid eurosid ettemaksu.

Raport annab teile objektiivse ja erapooletut hinnangu ettevõtte finantsseisundile ja krediidivõimele, mis aitab teil teha teadliku otsuse.

Postituse teema