Teenus sisaldab ühendust Baltikumi suuremate pankadega, mugavat ja lihtsat kasutajaliidest lõppkliendile (nii eraisik kui ka äriühing), 180 päeva pikkust kontoinfo väljavõtet lõppkliendi kodupangast, kontoinfo kategoriseerimist ning liidestust andmesaaja taotlusvormi ning veebilehega.

Kontoinfo kategooriseeritud andmete edastamisele lisaks on Creditinfol oma klientidele arendatud välja PSD2 raport. Raport sisaldab kõiki olulisi indikaatoreid, mida kontoinfo pealt on võimalik välja lugeda – seal hulgas suhtarvud, red flags, green flags, erinevad kirjeldavad ja ennustavad indikaatorid jne.

Kontoinfo andmesaaja saab Creditinfo kõrgetasemelisest krediidiriski hindamise kompetentsist kasu, kui kaasab oma protsessidesse krediidiriski skoori, mis ühendab endas nii Creditinfo krediidibüroo andmestikku kui ka lõppkliendi kontoinfost tulevat teadmist.

Huvi korral võtke meiega ühendust. Kaardistame teie soovi ja vajaduse ning töötame üheskoos välja teile sobilikuma lahenduse.

Avatud panganduse terviklahendused – PSD2

Creditinfo Eestil on kontoteabe teenuseosutaja tegevusluba. Oleme ainuke kategoriseeritud kontoteabe teenuse vahendust pakkuv ettevõte Baltikumis, kellel on suutlikkus ühendada kontoteabe teenuse info kvaliteetsete krediidiinfo andmetega ning pakkuda seeläbi väärtust andvaid tooteid ja teenuseid oma olemasolevatele ja uutele klientidele.

Meie eesmärk on vahendada kliendi konto väljavõtet erinevatele laenu- või järelmaksuteenuseid pakkuvatele ettevõtetele. Pangakonto väljavõtte edastamine toimub automatiseeritud kujul, mis muudab kogu krediidi või järelmaksu taotlemise protsessi lihtsamaks ja kiiremaks nii konto omaniku kui teenuseosutaja jaoks.

icon

NB! Creditinfo UUS, täiustatud
eraisiku PSD2 skoor

Täiuslikuma pildi saamiseks pakume nüüd eraisiku krediidihinnangu laiendamist laenusaaja arvelduskonto andmete abil.

Creditinfo täiustatud eraisiku PSD2 skoor

Mis asjad on kontoandmed?

Kontoandmeteks peetakse kõiki kliendi pangakontoga seotud andmeid. Nendeks on nii isikuandmed (nimi, konto avamisajalugu) kui eeskätt kandeandmed (laekumised, kulutused). Kontoandmed on parim allikas, kui on soov näha kliendi reaalseid rahavoogusid ning finantskäitumist.

Kuidas saame inimeste kontoandmed?

Eestis on Creditinfol toimiv koostöö kõikide pankade ning paljude fintech ettevõtetega (N26, PayPal, Revolut jt).

Kuidas tagame klientide andmete kaitse?

Creditinfo järgib teenuse pakkumisel rangelt Andmekaitse Inspektsiooni reegleid. Teenuse pakkumisel omame ka Finantsinspektsiooni litsentsi, alludes nendepoolsele riiklikule järelevalvele. Andmete vahendus toimub läbi turvatud kanali.

Kontoandmete väärtusest

Kliendi pangakonto andmed on otsekui pilguheit tema reaalaja majandusseisu. Sealt saadavate andmete baasilt oleme välja töötanud uue skoori, mis aitab Teil tuvastada riskantsemaid kliente. Hinnates kliendi riski nii krediidiajaloo kui nüüd ka kontoandmete kaudu, saate teha efektiivsemaid äriotsuseid ja järgida vastutustundliku laenamise põhimõtteid.

Läbi meie lahenduste saate edaspidi oma müügiprotsessides (laenu andmine, järelemaksu taotlused jms) täpsemalt hinnata laenusaaja riski.

Toodud andmed seostame meie krediidiajaloo andmetega ning anname Teile PSD2 Blended Score hinnangu koos soovitusega, kas asuda kliendiga lepingusse või mitte.

image

I SAMM

Kliendilt kontoteabe jagamise nõusoleku küsimine

image

II SAMM

Tuvastame nõusoleku järel kliendi isiku ja tema pangakontod

image

III SAMM

Selgitame panga andmebaasi abiga välja kliendi kontoinfo ja toome andmed meie andmebaasi

Lisainfo saamiseks võta meiega ühendust: