icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Ligipääs klientide pangatehingute andmetele annab aluse targemateks äriotsusteks

14. nov. 2023

Creditinfo pälvis 2021. aastal Finantsinspektsioonilt loa asuda pakkuma kontoinfo teenust Eestis, mis hiljem laienes ka Läti ja Leedu turgudele. Tänaseks oleme kontoinfo teenust turul pakkunud juba peaaegu kaks aastat. Kontoinfo teenus baseerub PSD2 direktiivil, mille baasilt on meil ligipääs pankade ja finantsasutuste klientide tehingute andmetele, kasutades selleks turvalist andmeedastuse kanalit ja klientide nõusolekut.

Targad äriotsused saavad toimuda vaid olukorras, kus otsustajatel on otsuse tegemiseks piisavalt infot. Tervikliku info puudumisel tehtavad otsused võivad jääda pinnapealseks või toetuda liialt intuitsioonil. Kaasates otsuste tegemiseks relevantseid, ajakohaseid, asjakohaseid ja kontrollitud andmeid, analüüsides neid ja nende pealt järeldusi tehes, muutubki harilik otsus targaks otsuseks.

Soovides turul olla konkurentsis ja samas kasvada turust kiiremini, peavad ettevõtted tegutsema teadlikult ja operatiivselt, et kasutada ära eksponentsiaalselt kasvavat andmete hulka ja orienteeruda mitmekesisel andmemaastikul. Tegutsemise all on silmas peetud läbimõeldud mitme tehnoloogia rakendamist, põhiandmete hoolikat valikut ja kohanemist suurte uuenduslike andmekogudega, mis tagavad ettevõttele vajalikke andepäringuid ja detailspetsiifilisi analüüse. Eelpool mainitud tegevused lähtuvad andmete väärtusahelast – raamistikust, mille abil saab andmeid juhtida kõikehõlmavalt alates kogumisest kuni otsuste tegemiseni.

Pangatehingute andmetele ligipääs annab finantssektorile, kui ka mitmetele teistele sektoritele, piiramatu võimaluse kasutada uuendusliku andmekogumit oma äriprotsesside tõhustamiseks. Andmete, seal hulgas kontoandmete, kogumine, analüüs, sihipärane kasutus ja nende pealt otsuste tegemine on otseselt seotud Creditinfo põhitegevusega. Creditinfo on investeerinud suurel hulgal aega ja teadmisi, et oma klientidele tagada ja neid toetada kontoandmete andmekogu edukal kasutamisel. Sealjuures silmas pidades asjaolu, et klient ei pea ise pangatehingute andmetest väärtuse filtreerimiseks ja omandamiseks oma põhitegevuse kõrval panustama ressurssi vajalike spetsiifiliste tehnoloogiate juurutamisele ja andmete analüüsile.

Creditinfo väärtustab kontoandmeid kolmandatest allikatest pärit infoga
Andmete kiire eraldamine ja nende koondamine mitmest allikast on esimene samm andmetest väärtuse esitlemisel. Creditinfo käsutuses on selleks krediidibüroo andmestik, mis oma loomuselt juba sisaldab otsest ja kaudset juurdepääsu mitmetele keerulistele andmeallikatele. Nendeks on riiklikud registrid, Creditinfo enda poolt ülesehitatud ja hallatavad registrid ning nüüd ka pangakonto andmed.

Pangatehingute andmed aitavad targemalt ja informeeritumalt teha otsuseid lõpp-kliendile pakutavate toodete, teenuste ja nende tingimuste osas. Creditinfo pakutavad krediidibüroo andmed annavad justkui pildi inimese finantskäitumisest vaadates toa ühte nurka ja kontotehingutest saadav teave aitab ettevõtetel vaadata oma klientide finantskäitumise toa teise nurka.

Kontoinfo, lisaks finantskäitumise hindamisele, annab teavet inimese igapäeva harjumuste, kogemuste, eelistuste, hobide ja palju muu kohta.

Kokkuvõtvalt annab ligipääs lõppkliendi pangatehingute andmetele aluse teha oma äriotsused veelgi suurema ja oluliselt mitmekesisema andmestiku pealt ehk veelgi targemalt. Universaalse tervikliku lahenduse pakkujana terves Baltikumis on Creditinfo oma klientidele ainuke partner, kellel on juurdepääs nii krediidibüroo andmestikule, KYC ülemaailmsele andmestikule, kui ka pangakonto andmestikule.

Postituse teema