icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Osta nimekiri Targetist & võida meie teenuseid 500€ eest

12. veebr. 2024

Creditinfo alustas 13. veebruaril ligi kuu kestva kampaaniaga, mille raames loosime kõigi target.creditinfo.ee portaalis ostu teinud klientide vahel välja 500€ eest Credit info teenuseid.

Kampaania tingimused:

Kampaaniat korraldab ja viib läbi AS CREDITINFO EESTI (edaspidi kampaania Korraldaja), Tatari tn 1, Tallinn 10116.

Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt käesolevates tingimustes. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

Kampaania kestab ajavahemikus 13.02.2024-11.03.2024.

Kampaanias ei või osaleda AS CREDITINFO EESTI töötajad ega nende pereliikmed.

Kampaania auhinnaks on 500 € (summa on käibemaksuta) väärtuses AS CREDITINFO EESTI krediiti ehk kampaania võitja saab 500 € (summa on käibemaksuta) ulatuses kasutada AS CREDITINFO EESTI tooteid ja teenuseid.

Kampaanias osalemiseks tuleb kampaania perioodil teostada https://target.creditinfo.ee/ lehel mõne nimekirja ost või päring, mis lõpeb nimekirja ostuga.

Loosimine viiakse läbi 12.03.2024.

Auhinda ei vahetata ümber rahaks.

Auhinna võitja nimi avalikustatakse AS CREDITINFO EESTI kodulehel 12.03.2024.

Kampaania Korraldaja võtab võitjaga ühendust ostu sooritamisel või päringu tegemisel avaldatud kontaktandmetel ning teavitab teda võidust. Auhind tuleb realiseerida hiljemalt 31.12.2024. Kui 31.12.2024 kuupäevaks ei ole auhind realiseeritud loetakse, et väljakuulutatud võitja on auhinnast loobunud.

Kampaania Korraldajal on õigus kampaania ühepoolselt lõpetada juhul kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised. Samuti on kampaania Korraldajal õigus kampaania ühepoolselt lõpetada vääramatu jõu tõttu. Kampaania Korraldaja teavitab sellest kampaania korraldaja Facebooki lehel ja veebiaadressil www.creditinfo.ee.

Kampaanias osalemisega loetakse, et kampaanias osaleja nõustub enda isikuandmete töötlemisega kampaania raames.

Kõigis käesolevates tingimustes mittereguleeritud küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.

Auhinna väljastamisega kaasnevad riiklikud maksud tasub kampaania Korraldaja.

Lisainfo saamiseks palume pöörduda AS CREDITINFO EESTI poole e-posti teel aadressil info@creditinfo.ee.

Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid ja kaebused tuleb esitada kirjalikult kampaania Korraldajale aadressil Tatari tn 1, Tallinn 10116 või e-posti aadressil info@creditinfo.ee. Kampaania Korraldaja lahendab saabunud pretensioonid ja kaebused seitsme tööpäeva jooksul alates nende saamisest.

Postituse teema