icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

2018. aasta pankrotiuuring

4. nov. 2019

Pankrotid Eestis 2018

  • Pankrottide arvu dünaamika viimaste aastate lõikes ja prognoos aastaks 2019.
  • Kes on kümme suurimat pankrotistunud ettevõtet 2018. aastal?
  • Kuidas jagunevad pankrotiettevõtted maakonniti ning tegevusalade lõikes?
  • Kuidas ära tunda pankrotiohus ettevõte? 

Loe lähemalt 2018 aasta pankrotiuuringu tulemuste kohta siit

Creditinfo viib läbi põhjalikku uurimust Eesti ettevõtete pankrottidest alates 2000. aastast. Creditinfo paneeluuring “Pankrotid Eestis 2018” selgitab välja pankrotiettevõtteid iseloomustavad näitajad ning annab ülevaate pankrotistunud ettevõtete statistikast. Pankrotiohtlike firmade õigeaegne äratundmine Teie klientide või partnerite seas võib Teid säästa nii mõnestki ebameeldivusest.

2018. aasta pankrotiuuring põhineb 2017. aastal pankrotistunud ettevõtete andmetel. Uuringu esimene osa on pühendatud 2005. – 2018. aastate pankrotistatistikale: pankrotiettevõtete arvu dünaamika, nende paiknemine maakonniti ja jagunemine tegevusalade lõikes ning pankrotistunud ettevõtete seos maksuvõlgadega. Lühidalt on käsitletud pankrottide ning Creditinfo Reitingu vahelist seost.

Uuringu teises osas analüüsitakse pankrotistunud ettevõtete finantsolukorda ning selgitatakse välja põhilised näitajad, mis kõige sagedamini iseloomustavad ettevõtte pankrotieelset seisundit.

Paneeluuringu lisad sisaldavad 2018. aastal pankrotistunud ettevõtete ning uuringu valimi nimekirja.

Loe lähemalt 2018. aasta pankrotiuuringu tulemuste kohta siit

PS! Kui soovite kasutada pankrotistunud ettevõtte aruandlusnäitajaid, et soovi korral teha individuaalseid analüüse lähtuvalt Teie firma vajadustest ja spetsiifikast, siis palume ühendust võtta e-posti aadressil info@creditinfo.ee.

Postituse teema