icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Ligi 3000 ettevõtet on juba pälvinud 2023. aasta a-grupi reitingu

21. märts 2023

Märtsikuu keskpaiga seisuga on pea 17 000 ettevõtet esitanud oma möödunud, 2022. aasta majandusaruande. Nendest pea 18% ehk pea 3000 ettevõtet on pälvinud A-grupi krediidireitingu.
Creditinfo väljastatud krediidireiting on ainus Baltikumi-ülene krediidireiting. Creditinfo on ettevõtetele krediidireitinguid väljastanud juba 2001. aastast, olles kauaaegseim reitinguid väljastav büroo Eestis.

A-grupi reitingu pälvivad Eesti tugevaimad ettevõtted
Creditinfo reiting hindab ettevõtte kui terviku senist tegevust ja tulemusi eelkõige laenuandja seisukohast ning see kujuneb ettevõtte majandus- ja finantsolukorra ning maksekommete hinde kaalutud keskmisena. Creditinfo reiting omistatakse kõikidele Eesti ettevõtetele ning on rahvusvaheliselt aktsepteeritud.

Creditinfo reitingut on otstarbekas kasutada kõikide krediteerimist ja investeerimist puudutavate otsuste puhul, samuti koostöö- või töölepingute sõlmimisel.

Creditinfo reitingu eeliseks on standardiseeritud ja ühtsete kriteeriumite alusel antavad reitingud. Nii on erinevad ettevõtted kergemini võrreldavad ning otsused emotsioonidest puutumata.

Ettevõtete arv on kasvanud, A-grupi reitinguga äride osakaal püsib
Ettevõtete arv kasvab Eestis iga-aastaselt, olles mh märk meie asutaja-sõbralikust ärimaastikust. Kui võrrelda käesoleva aasta senist perioodi 2022. aasta omaga, on pea 10% enam majandusaasta aruande esitanud ettevõtteid.

Samas aga püsib A-grupi reitingu pälvinud äride osakaal jätkuvalt 19% piirimail. Nii saab väita, et vaid iga viies äriühing – nii vanade, kui vastloodute seas – on eeskujuliku finantstaustaga.

Tublidust oma finantsasjade korraldamisel saab välja näidata
Aitamaks konkurentsitihedal ärimaastikul silma paista nii klientidele kui ka värbamistel, pakub Creditinfo A-grupi reitingu pälvinud ettevõtetele „Edukas Eesti Ettevõte“ sertifikaati.

Edukas Eesti Ettevõte sertifikaat on Eesti tuntuim, vanim ja laialdasemalt kasutusel olev kvaliteedimärgis, mida saavad osta vaid eeskujuliku krediidireitinguga (A, AA või AAA) ettevõtted. Eduka Ettevõte sertifikaat on kasutusel terves Baltikumis, regiooni suurima krediidibüroode grupi Creditinfo poolt.

Postituse teema