icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Eesti ettevõte Omnicomm on maailmaturul telemaatika valdkonna suunanäitaja

11. dets. 2023

Omnicomm pakub kütusekulu kontrolli telemaatikasüsteeme, mis võimaldab kulutõhusat sõidukipargi haldust. Lahenduste kasutusvaldkond on lai pakkudes kuluefektiivsust ja keskkonnasäästu nii erinevate valdkondade ettevõtetele kui ka avaliku sektori asutustele. Kaasaegsetes telemaatikasüsteemides on ühendatud telekommunikatsioon ja informaatika ehk andmeside kaudu toimuv seadmete jälgimise ja haldamise protsess. Valdavalt GPS positsioneerimisel põhinev tehnoloogia võimaldab erinevaid äritegevust optimeerivaid lahendusi: teekonna planeerimist, kütusekulu ja töötundide kokkuhoidu, seadmepargi tootlikkuse tõstmist ja säästlikku hooldust ning kuritarvitamiste tõkestamist.

FOTO: | OMNICOMM
Omnicommi tehnoloogia on kasutusel paljudes tööstusharudes: logistikas, nafta- ja gaasitööstuses, telekommunikatsioonis, kaevanduses, merenduses, põllumajanduses, ehituses, tootmises ja mujal. Omnicommi tooted ja teenused on rahvusvaheliselt kõrgelt tunnustatud: kliente leidub 110 erinevas riigis. Peamine eksporditurg on Euroopa, kuid ettevõttel on piirkondlikud esindused ja partnerite võrgustik nii arenenud kui ka arenevatel turgudel: Aasias, Põhja- ja Lõuna-Ameerikas ning Aafrikas. Igapäevaselt liigub maailmas ringi pea 1,5 miljonit sõidukit, mis kasutavad Omnicommi ülitäpseid kütusetaseme andureid, GPS jälgijaid, ekraane ja sõidukipargi halduse teenust koos oma veebirakendusega.

„Omnicomm brändil on üle 25 aasta kogemust telemaatika turul ja seepärast on Omnicomm paljudel turgudel oma valdkonna suunanäitaja. Ettevõte on tugevalt panustanud oma originaalseadmete ja tarkvara arendamisse ja tootmisse. Samuti tegeleb Omnicomm järjepidevalt teiste tootjate seadmetega integreerimise toetusega, et pakkuda klientidele paindlikke lahendusi. Võime julgelt tunnistada, et Omnicommi tooteid tunnustatakse valdkonna standardina ning uusi lahendusi kvaliteetsete trendiloojatena,“ räägib ettevõtte juhatuse liige Ksenia Šarõpova. „Omnicomm on välja töötanud unikaalsed kütuseandmete töötlemise algoritmid, mis tagavad kütusetaseme andmete salvestamisel kõrge turvalisuse ja usaldusväärsuse ehk 99,5% täpsusmäära. Meie ettevõtte kesksed väärtused on kvaliteet, kogemused ja innovatsioon ning nendest lähtume kõigis oma tegevustes. Oleme alati avatud dialoogiks oma klientide ja partneritega, et järjepidevalt areneda ning tõsta toodete ja teenuste kvaliteeti ja pakkuda häid lahendusi,“ lisab Šarõpova.

Edukas rohepöörde praktik
Kliimamuutused ja keskkonnareostus on globaalsed murekohad, mis on teravalt fookusesse toonud keskkonnahoiu vajaduse. Üks peamisi mõõdikuid on süsinikupõhiste heitgaaside hulk, mis põhjustab nö kasvuhooneefekti kaudu planeedil ohtlikku kliimasoojenemist. Ühiseks globaalseks eesmärgiks on võetud kliimaneutraalsuse saavutamine 2050. aastaks nii heitkoguste vähendamise kui ka uute innovaatiliste lahenduste kaudu. Transpordisektorist pärineb pea kolmandik kasvuhoonegaaside heitkogustest ning valdkond on rohepöörde eesmärkide saavutamisel tegevusplaanis kesksel kohal.

„Omnicommi kütuse jälgimise lahendused annavad klientidele tööriista, mille kaudu ESG põhimõtted praktikasse rakendada. Sõidukipargi efektiivse ja tõhusa kasutamise ning kütusekulu juhtimise kaudu saab klient konkreetselt vähendada CO2 heitkoguseid ja süsiniku jalajälge keskkonnale,“ selgitab Šarõpova.

Kasutusmugavus ja konkreetne tulemus
Omnicommil on ette näidata mitmeid klientide edulugusid ja soovitusi. Olenevalt valdkonnast võivad sõidukipargi kulud moodustada ligi 50% ettevõtte tegevuskuludest. Ressursimahukad tegevusalad on näiteks logistika ja transport ning ehitussektor. „Keskmine kütusekulude säästumäär, mis Omnicommi tehnoloogia abil saavutatakse, on 25%. See on konkreetselt vähenenud kulu, mis jääb meie klientidel tulu poolele alles, toetab nende konkurentsivõimet ja ühtlasi panustab summaarselt keskkonnahoidu. Ka ettevõtte varade kuritarvitamise tõkestamine on meie klientide jaoks oluline argument,“ ütleb Šarõpova.

Omnicommi seadmete ja tarkvara kasutuselevõtt on kliendi jaoks mugav ning investeeringu tulemusi saab kohe aruannete ja teatiste kaudu mõõtma hakata. Süsteem jälgib ka sõidukipargi hooldusintervalle ja ennetab ressursikadu. „Oleme saanud palju positiivset tagasisidet klientidelt – las numbrid räägivad enda eest ise. Näiteks globaalselt tegutsev Galooli Telecom vähendas meie tehnoloogia abil generaatorite ja sõidukipargi kütusekulu 34% ehk 5 miljonit dollarit aastas. Euroopa ühe suurima ehitusettevõte Strabag filiaal Rumeenias saavutas pärast Omnicommi sõidukipargi haldussüsteemi kasutuselevõttu 30% kokkuhoiu kütusekulude pealt ning ettevõtte jaoks tasus investeering end ära juba esimesel kuul. Rahvusvaheline ehituskontsern SBI International Holdings teostas Tansaanias üle 100 km teelõigu ehitusprojekti, mille käigus kalkuleeriti ressursisäästuks 32% kütusekuludelt, sõidukipargi optimaalset kasutust ning keskkonnareostuse vähendamist; ettevõtte hinnanguline sääst varuosade pealt on 1 miljon dollarit aastas,“ loetleb Ksenia Šarõpova.

Vaata lisaks

Postituse teema