Näiteks ärisuhte loomisel või kui kauplejale tasutakse sularahas üle 10 000 euro, peab tuvastama isikusamasuse, esindusõiguse, tegelikud kasusaajad, määratlema kliendi asu- või tegevuskoha ning hoolsusmeetmete kohaldamise käigus kogutud andmeid regulaarselt ajakohastama.

Lisaks seadusest tulenevale hoolsusmeetme täitmisele on alates 1. septembrist 2018 kõik Eestis registreeritud äriühingud kohustatud avaldama äriregistris andmed oma ettevõtte tegelike kasusaajate kohta.

Rahapesu seaduse tähenduses on tegelik kasusaaja füüsiline isik, kes omab äriühingut otseselt või kaudselt.

Raport abistab kirjeldatud hoolsusmeetmete täitmist ja on eriti tõhus töövahend keerukama omandistruktuuriga äriühingute puhul, kus tegeliku kasusaaja tuvastamine on palju keerukam ja äriühingu juhatusele koormav ülesanne.

Raport sisaldab:

 • ettevõtte üldinfot (staatust, registreerimise kp, kapitali, tegevusala EMTAK ja NACE2 järgi, juriidilist- ja tegevusaadressi, majandusaasta ning infot viimase esitatud aruande kohta);
 • kehtivaid esindusõigusega isikuid;
 • kehtivaid nõukogu liikmeid;
 • kehtivaid aktsionäre/osanike;
 • tütar- ja sidusettevõtteid;
 • muid isikuid;
 • tegelike kasusaajaid, sh:
  • tegelike kasusaajaid (Creditinfo mudel),
  • visualiseeritud omandistruktuuri (ehk visualiseeritud seoste ahel vaadeldava ettevõtte ja tegelike kasusaajate vahel),
  • tegelike kasusaajaid (Äriregistri info);
 • endisi ettevõttega seotuid juriidilisi isikuid.

Kõigi seotud isikute juures oleme lisaks tavapärasele Äriregistri andmekoosseisule (seotud isiku nimi, isikukood/registrikood, roll, rolli algus kp, osaluse suurused ja osakaalud) välja toonud ka Rahvastikuregistri andmed:

 • Eesti kodakondsuse tunnus;
 • elamislubade ja -õiguste info;
 • surma tunnus;
 • isiku nime Rahvastikuregistri järgi (kui see erineb Äriregistri infost).

Creditinfo kasutab tegeliku kasusaaja leidmiseks Creditinfo tegeliku kasusaaja definitsiooni, mille järgi omab tegelik kasusaaja vähemalt 10% aktsiatest, osadest või hääleõigustest otsese või kaudse omamise või kontrollimise kaudu.

Creditinfo Eesti ei tuvasta tegelikku kasusaajat börsiettevõtete, korteriühistute, hooneühistute ning teatud sihtasutuste puhul.