icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Välisraportid, kellele ja milleks?

18. märts 2024

Tihti on ärimaailmas vaja teha koostööd partnerite ja klientidega välisriigist. Teisest riigist pärit ettevõtted ja nende esindajad on võrreldes koduturu tegijatega teatud määral läbipaistmatumad ning taustainfo ei pruugi olla alati nende kohta lihtsasti leitav.

Eesti riigi tunnustuseks tuleb öelda, et meie Äriregister on avalik ning piisava andmekoosseisuga; samuti on võimalik vaadata seotud isikuid ja majandusaasta aruandeid. Ilmselgelt on olukord aga keerulisem, kui sarnast info tuleb asuda otsima välisriikide partnerite kohta.

Millised on võimalused, kui oleks soov alustada koostööd uue hankijaga?

Kindlasti tekib uue kliendisuhte loomisel mitmeid küsimusi ning ettevõttele tõusetuvad erinevad riskid – Kas välisriigist tekkinud kliendi ostuhuvi on reaalne? Kas tegemist on üldse tegutseva ettevõttega ja kas ta tegutseb sellel tegevusalal, mida ta väidab? Kas klienti esindaval isikul on ettevõtte esindusõigus? Kuidas on lood ettevõtte maksevõimega? Kas kliendi käive või osakapital annab alust eeldada, et ta võiks tellijana või partnerina esineda?

Ülaltoodud juhtumite korral on riskide maandamiseks, ehk taustainfo kogumiseks hea omada võimalust vastavalt vajadusele oma parterite tausta usaldusväärsest allikast kontrollida. Creditinfo Eesti on välja töötanud lahenduse, pakkumaks oma klientidele võimalust välisriigi ettevõtete osas vastavasisulist infot sisaldavate raportite tellimiseks, võimaldades seda nii online– kui läbi müügiesindaja kaudu tellimise meetodil.

Välisraporteid saab igaüks tellida ükshaaval e-Krediidiinfo vahendusel (Soome, Leedu) või kaugemate turgude puhul läbi meie kliendihalduri vahendusel.

Kõik tellitavad raportid on oma tüübilt krediidiraportid, ehk sisaldavad :

  • hinnangut päritud isiku maksevõime osas;
  • kõiki peamisi ettevõtte üldandmeid (nimi, registrikood, tegevusala, kontaktandmed, aktiivne staatus jne);
  • seotud isikuid (juhtorgani liikmed, olemasolul nõukogu liikmed, osanikud ning tegelikud kasusaajad);
  • ettevõtte majandustegevust illustreerivate aastaaruannete andmeid;
  • teatud juhtudel andmeid töötajate arvu kohta.

Creditinfo Eesti poolt pakutavate raportite andmed pärinevad sihtturul tunnustatud teenusepakkujatelt, nt:

  1. Läti ettevõtete andmed – Creditinfo Latvia
  2. Leedu ettevõtete andmed – Creditinfo Lithuania
  3. Soome ettevõtete andmed – Asiakastieto OY
  4. jpt.

Täiendavalt tuleb mainida, et lisaks välisriigi äriinfo kogumise võimalustele on Creditiinfo portaalidesse sisse arendatud ka täiendava riskimaandamismeetmena võimekus kontrollida kliendi poolt soovitud isikute osas nende esinemist erinevates rahvusvahelistes sanktsooni- ning jälgimisnimekirjades.

Teenus kasutab selleks tunnustatud teenuseplatvormi LexisNexis andmepakkuja andmeid. Näeme, et see võimalus on meie klientide ärivajadusi & -võimalusi täpselt kattev ning teadvustatud riskimaandamismeetmena ka üha laialdasemalt kasutatav Eestis.

Kõigi ülaltoodud lahenduste kasutamiseks ja meie poolt pakutavate võimalustega tutvumiseks julgustame pöörduma otse Creditinfo kliendihaldurite poole, koostöös suudame kindlasti leida Teile sobiva lahenduse.

Postituse teema