*MIS ON SKOOR?
Skooring on automaatne ja statistilisel mudelil põhinev hindamissüsteem, mida kasutatakse eraisikute krediidivõimelisuse hindamisel. Skoor annab hinnangu, kui suure tõenäosusega esineb isikul aasta jooksul maksehäire.

Eraisiku skoori arvutamisel võetakse arvesse teavet isiku maksehäiretest ja ettevõtlusaktiivsusest, arvestatakse tema tegevust krediiditurul ning informatsiooni tema kinnisvarast. Seejärel grupeeritakse sarnase riskikäitumisega isikud ja arvutatakse, millise tõenäosusega tekib gruppi kuuluvatel klientidel järgmise aasta jooksul maksehäire. Mida suurem tõenäosus, seda kõrgem on isiku krediidirisk.

Creditinfo soovituslikud seosed eraisikute krediidihinnangute ja maksehäire tekkimise tõenäosuste vahel on toodud alljärgnevas tabelis:

KrediidihinnangMaksejõuetuse tõenäosus
Väga hea0% – 1,9%
Hea2% – 5,9%
Rahuldav6% – 14,9%
Kasin15% – 100%

Mida eraisiku krediidihinnangu raport sisaldab?
• Krediidihinnang, sh maksehäire tekkimise tõenäosus
• Rahvastikuregistri info
• Maksehäireregistri info
• Maksu- ja Tolliameti nõuded
• Kehtivad äri- ja ettevõtluskeelud
• Isikuga seotud ettevõtted
• Kinnistusraamatu info
• Ametlikud teadaanded

Raport on saadaval nii eesti kui inglise keeles. Raport on kättesaadav vaid e-Krediidiinfo Proff & Proff XL paketi kasutajale ning selle hind on 6,50 EUR + km.

icon

Creditinfo UUS, täiustatud
eraisiku PSD2 skoor

Täiuslikuma pildi saamiseks pakume nüüd eraisiku krediidihinnangu laiendamist laenusaaja arvelduskonto andmete abil.

Mis asjad on kontoandmed?

Kontoandmeteks peetakse kõiki kliendi pangakontoga seotud andmeid. Nendeks on nii isikuandmed (nimi, konto avamisajalugu) kui eeskätt kandeandmed (laekumised, kulutused). Kontoandmed on parim allikas, kui on soov näha kliendi reaalseid rahavoogusid ning finantskäitumist.

Kontoandmete väärtusest

Kliendi pangakonto andmed on otsekui pilguheit tema reaalaja majandusseisu. Sealt saadavate andmete baasilt oleme välja töötanud uue skoori, mis aitab Teil tuvastada riskantsemaid kliente. Hinnates kliendi riski nii krediidiajaloo kui nüüd ka kontoandmete kaudu, saate teha efektiivsemaid äriotsuseid ja järgida vastutustundliku laenamise põhimõtteid.

Läbi meie lahenduste saate edaspidi oma müügiprotsessides (laenu andmine, järelemaksu taotlused jms) täpsemalt hinnata laenusaaja riski.

Toodud andmed seostame meie krediidiajaloo andmetega ning anname Teile PSD2 Blended Score hinnangu koos soovitusega, kas asuda kliendiga lepingusse või mitte.

Kuidas saame inimeste kontoandmed?

Eestis on Creditinfol toimiv koostöö kõikide pankade ning paljude fintech ettevõtetega (N26, PayPal, Revolut jt).

image

I SAMM

Kliendilt kontoteabe jagamise nõusoleku küsimine

image

II SAMM

Tuvastame nõusoleku järel kliendi isiku ja tema pangakontod

image

III SAMM

Selgitame panga andmebaasi abiga välja kliendi kontoinfo ja toome andmed meie andmebaasi

Kuidas tagame klientide andmete kaitse?

Creditinfo järgib teenuse pakkumisel rangelt Andmekaitse Inspektsiooni reegleid. Teenuse pakkumisel omame ka Finantsinspektsiooni litsentsi, alludes nendepoolsele riiklikule järelevalvele. Andmete vahendus toimub läbi turvatud kanali.

Avatud panganduse terviklahendused – PSD2

Creditinfo Eestil on kontoteabe teenuseosutaja tegevusluba. Oleme ainuke kategoriseeritud kontoteabe teenuse vahendust pakkuv ettevõte Baltikumis, kellel on suutlikkus ühendada kontoteabe teenuse info kvaliteetsete krediidiinfo andmetega ning pakkuda seeläbi väärtust andvaid tooteid ja teenuseid oma olemasolevatele ja uutele klientidele.

Meie eesmärk on vahendada kliendi konto väljavõtet erinevatele laenu- või järelmaksuteenuseid pakkuvatele ettevõtetele. Pangakonto väljavõtte edastamine toimub automatiseeritud kujul, mis muudab kogu krediidi või järelmaksu taotlemise protsessi lihtsamaks ja kiiremaks nii konto omaniku kui teenuseosutaja jaoks.

Lisainfo saamiseks võta meiega ühendust: