icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Pressiteade: Pankrottide arv Eestis väheneb

14. mai 2007

Krediidiinfo ASi seitsmendat aastat koostatavast Eesti pankrottide uuringust selgub, et kuigi ettevõtete arv on Eestis kiiresti kasvanud, väheneb pankrottide arv kolmandat aastat järjest. 

2006. aastal kuulutati Eestis välja 352 ettevõtte maksejõuetus. Aastaga vähenes pankrottide arv 16% võrra. Kui 2005. aastal pankrotistus Eestis 0,44% kõikidest firmadest, siis möödunud aastal 0,33% ehk iga 300. 

Suurima pankrotistumise määraga piirkond on endiselt Ida-Virumaa, kus ettevõtte tõenäosus pankrotistuda on kaks korda suurem kui Eestis keskmiselt. Vähem on pankrotte Saaremaal, Viljandimaal, Tartumaal ja Jõgevamaal. Tegevusaladest on suurima pankrotiohuga töötlev tööstus ja toitlustamine. 

Pankrotiettevõtete bilansse analüüsides selgus, et pankrotistumise ohule viitab kõige sagedamini negatiivne omakapital, suur kahjum viimasel aastal ning normaalsest oluliselt madalam likviidsus. Iseloomulik on lühiajaliste kohustuste märgatav suurenemine. 

Pankrotistunud ettevõtetel on maksu- ja tolliameti ees tunduvalt rohkem pikaajalisi võlgnevusi kui teistel ettevõtetel. Ligi pooltel 2006. aastal pankrotistunud ettevõtetest esinesid märkimisväärsed maksuvõlad juba enam kui aasta enne maksejõuetuse välja kuulutamist. Eriti valvsaks peaks kreeditori muutma kasvav maksuvõlg. Kolm kuud pidevalt suurenenud maksuvõlg viitab probleemidele ettevõtte maksevõimes. 

Pankrotistumise ohtu on võimalik ette näha ka Krediidiinfo reitingu abil. Krediidiinfo annab igal aastal Eesti ettevõtetele reitingu, mis iseloomustab ettevõtte riskantsust krediteerija seisukohast. Möödunud aastal pankrotistunud ettevõtetest said 82% viimase esitatud majandusaasta aruande põhjal nõrga Krediidiinfo reitingu. 

Võrreldes teiste Euroopa riikidega on Eesti pankrotistumise määr keskmisest madalam – 34 pankrotti 10 000 ettevõtte kohta. Kõige väiksem on pankrotistunud ettevõtete osakaal Poolas (2 pankrotti 10 000 ettevõtte kohta) ning kõige suurem Luksemburgis (239 pankrotti 10 000 ettevõtte kohta). Lätis ja Leedus on vastavalt 61 ja 127 pankrotti 10 000 ettevõtte kohta. 

Pankroti uuringu tellimiseks palume helistada telefonil 665 9615 või kirjutada aadressil margus@krediidiinfo.ee.

Postituse teema