icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Pressiteade: Keskmine maksetähtaeg pidas MASU-le vastu

23. märts 2010

Krediidiinfo värskelt valminud 2010. aasta Krediidipoliitika uuringust selgub, et kuigi maksetavadega väga rahulolevate ettevõtjate osakaal on kõvasti kukkunud on siiski 77% ettevõtetest oma klientide maksekäitumisega üldiselt rahul. 

Uuringu tulemustest selgub üllatuslikult, et arveid tasub tähtaegselt 59,1% ettevõtetest, mis on 4,8 protsendipunkti kõrgem kui möödunud aastal. 32,7% ettevõtetest tasub arved 30-päevase hilinemisega ning 8,2% ettevõtetest hilineb üle 30 päeva sh 1,3 protsenti ettevõtetest jätab arved tasumata. 

Maksetähtaegades ja maksehilinemistes aastaga suuri muudatusi ei ole toimunud. Eesti keskmine maksetähtaeg on 12, 6 päeva ja keskmine maksehilinemine on 12, 8 päeva. Maksetähtaja möödumisest teavitatakse kliente peamiselt helistamise (88,1%) ning e-maili teel (70,2%). Viimaste aastate jooksul on hüppeliselt vähenenud kirja teel teavitamise meetod. 

Uue kliendi krediteerimisel kontrollib 66,3% ettevõtetest alati maksuvõlgnevusi Maksu- ja Tolliametile ning 49,4% ettevõtetest kontrollib alati võlgnevusi teistele ettevõtetele (Maksehäireregistrist). Allkirjaõigust kontrollib 43,1% vastanutest. 

Olemasolevate klientide tausta kontrollimist teostatakse harvem kui uue kliendi puhul. Võrreldes 2009. aastaga on vastavad näitajad kõvasti langenud – enne krediidiotsuse langetamist kontrollib maksuvõlgasid alati 35,1% (2009. aastal 51,0%) ja maksehäireid vaid 25,3% vastajatest (2009.aastal 33,5%). 

Kõige olulisemaks finantsnäitajaks peetakse krediidiotsuste tegemisel võlgu tarnijatele – vastusevariandi “väga oluline“ või “pigem oluline“ valis kokku 92% vastajatest. Vähetähtsaks finantsnäitajaks peetakse omakapitali, käivet ning kasumit. 

Krediidilimiite rakendab 40% uuringule vastanud ettevõtetest, sealjuures 25% vastajatest on limiite rakendanud kindlale kliendigrupile ja 15% vastajatest on limiite kehtestanud. 

Uuringuga saab lähemalt tutvuda Krediidiinfo kodulehel Statistika rubriigis. 

Postituse teema