icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Ka arengule panustamine võib arvete tasumise unarusse jätta

22. jaan. 2013

Krediidiinfo võttis kokku Maksehäireregistri eelmise poolaasta andmed ja leidis, et ettevõtete maksedistsipliin vangub ning negatiivse krediidireitinguga firmasid on varasemast rohkem. See ei viita siiski külmadele tuultele siinses majanduses. Ettevõtted investeerivad varasemast enam, panustavad rohkem turundusele, suuremad riskid toovad ka maksmata arveid. 

Krediidiinfo maksekäitumise uuring hõlmab tegutsevaid Eesti ettevõtteid. Nendest 19% olid 2012. II poolaastal kõrge krediidiriskiga. Kui maksehäirete hulk äripartneritele püsis varasemal tasemel, siis maksuvõlgadega ettevõtete arv kasvas aastatagusega võrreldes 3,9%. Suurenesid nii maksehäirete kui maksuvõlgade summad.

neg_krediidirisk_2013

Statistikast võib järeldada, et ühtset trendi Eesti majanduses hetkel ei valitse. Paljudes valdkondades valitseb tugev konkurents, eduks tuleb ettevõtjail võtta varasemast enam riske. Kui on õnnestujaid, leidub ka ebaõnnestujaid. See kajastub ka maksekäitumises. Krediidiinfo kogemus näitab, et ka varem on aktiivse müügi, turuotsingute ja investeeringute ajal firmade maksekäitumine kannatanud.

Investeeringute jätkuv kasv
Tõnu Palm“Üldine trend on siiski majanduse kasvu taustal olnud Eesti ettevõtete finantsnäitajate mõõdukas paranemine: ettevõtete käibed ja kasumid on jätkanud kasvu, küll mitte 2011. aasta ülikiires tempos, kuid siiski,” analüüsis möödunud poolaastat Nordea peaökonomist Tõnu Palm.

Tema sõnul on pankade portfellides jätkunud viivislaenude osakaalu vähenemine, see näitab ka paranenud majanduskliimat, sest uusi viivislaenusid on vähem. Ettevõtete hoiused on jätkanud madalatest intressidest hoolimata kasvu. “Selle taustal eeldaks, et ka ettevõtete maksekäitumine jätkab kerget parenemist, ehkki sektorite osas võivad lahknevused olla. Määramatu väliskeskkond samas kutsub ettevaatlikkusele,” rääkis Tõnu Palm.

Palmi sõnul oli Eesti ettevõtete aga ka valitsemissektori investeerimisaktiivsus möödunud poolaastal erakordselt tugev. See upitas ka sisenõudlust.

Anu-Mall NaaritsLisaks muudele investeeringutele tegelevad ettevõtted taas tõsisemalt müügi ja turundusega. Turundusekspert ja Marketingi Instituudi juht Anu-Mall Naaritsa sõnul tundub loogiline, et kui hakatakse panustama turundusse, siis võib ettevõtete maksedistsipliin kannatada.

“Turundus on pikaajaline tegevus ja toob raha tagasi mitte homme ega ülehomme vaid aasta-paari pärast. Samamoodi on ekspordiga, kui ettevõte panustab ekspordi kasvatamisesse, siis võib minna aastaid kuni see sisse hakkab tooma. Kuid seni on ettevõttel spetsialistid palgal ja kulu suur,” tunnistas Naarits. Turundada ei saa natukene. Turundust tuleb näha terviklikult ja seepärast on Naaritsa sõnul turundusele kuluvad investeeringud päris mahukad.  

Väikefirmad müüvad läbimõeldumalt
“Viimasel ajal on üha rohkem just väikeseid firmasid erinevatest valdkondadest, kes tulevad turunduse- ja müüginõu küsima. Nüüd saadakse rohkem aru, et turundus on investeering, mis on vajalik järgmise arenguhüppe tegemiseks,” jagas Marketingi Instituudi juht oma kogemusi. Tema sõnul näitab ettevõtjate riskimeelsust kõnekas tõsiasi, et mullu loodi rekordiliselt palju uusi firmasid, ligi 19000.

Tõnu Palm Nordeast hoidus üldistustest, kuid sõnas, et osades majandusharudes võib täna täheldada väga kiiret investeeringute kasvu, samas väliskeskkonna väljavaade ei soosi käesoleval aastal kiiret kasvu ja ambitsioonikaid investeerimise plaane. “Euroala majandus on ju languses ja laienemine toimub tuginevalt reaalsetele vajadustele ja võimalustele.”

Ettevõtted teevad oma kasvuplaane seega konservatiivselt ja kaalutletult, samas uus kasv saab Palmi sõnul tulla läbi investeeringute konkurentsivõimesse. “See protsess on pidev, et püsida vormis. Osade harude jaoks on elulise tähtsusega hõivata ka uusi turge, milleks tuleb  investeerida. Kasumit ja käibekasvu näitavad sektorid kaasavad täna ka uusi töötajaid, tööjõunõudlust peegeldab ka kiirenenud palgakasv,” tutvustas Palm turuolukorda.

Anu-Mall Naaritsa sõnul on levinud arvamus, et hea toode müüb ennast ise. See ei kipu nii olema. “Tuleb täpselt plaanida, kuidas õige pakkumisega õige sihtrühmani jõuda. Osad arvavad, et neid teatakse niigi, kuid nüüd on küsimus, et miks ei saada uusi kliente. Viimasel ajal küsitakse aga rohkem, mida ma turundusse panustatud raha eest saan ja millal raha tagasi saan. Turundus on järjest enam mõõdetav,” selgitas Naarits

Postituse teema