icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Suuri võlgu jääb vähemaks

4. sept. 2013

Krediidiinfo AS ettevõtete maksekäitumise 2013. aasta esimese poole statistikast selgub, et maksehäirete kogusumma on aktiivselt tegutsevate Eesti ettevõtete seas aastaga 55% võrra vähenenud. See näitab, et möödunud hea majandusaasta andis ettevõtetele võimaluse võlgade likvideerimiseks.

Maksehäired ehk ettevõtete omavahelised võlasummad vähenesid 105 miljonilt eurolt 47 miljoni euroni ning sellesse andsid panuse pea kõik sektorid. Enim vähenesi maksehäirete summad finants- ja kindlustus-(-87,9%), teenindavate tegevuste (-86,1%) ning veevarustus, kanalisatsiooni ja jäätmekäitlussektoris (-85,8%).

Maksuvõlad ehk riigile võlgu olevad summad vähenesid 65 miljonilt eurolt 49 miljoni euroni ehk 25%. Kõige rohkem kahandasid võlgu riigi ees põllumajanduse (-57,5%), majutuse ja toitlustuse (-50,5%) ning kinnisvaraalase tegevuse sektor (-48,6%).

Keskmiste summade joonistelt on hästi näha, et maksehäirete  võlasummade mediaanid ehk keskmised on muutunud aastaga vähe, samal ajal kui võlgnevuste kogusummad vähenevad hoogsalt.  See näitab, et suuri võlgu jääb vähemaks. Keskmine võlasumma jääb 900 ja 2600 euro vahele.

Pildi põhjal võib teha ka järelduse, et pankrottide oht on praegu suhteliselt väike. Suuremad hüpped veevarustuse, kinnisvaraalase tegevuse ja elektrienergia mediaanides on tingitud võlglaste väikesest arvust sektoris.

mhsummamvsumma

Vaata täismahus uuringut siit: http://www.krediidiinfo.ee/index.php?m=187

Postituse teema