icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Pressiteade: Eesti ettevõtja hilineb maksmisega vaid 7 päeva

19. veebr. 2014

Üha rohkem ettevõtteid on oma tegevuse läbi mõelnud ja teevad argumenteeritud krediidiotsuseid, selgub Krediidiinfo poolt läbi viidud „Eesti ettevõtete krediidipoliitika 2014“ uuringust. Tulemuseks on Eesti keskmine maksehilinemine vaid 7 päeva (2013. aastal 9,4 päeva). 

Tähtaegselt tasutud arvete osakaal on aasta-aastalt suurenenud ning moodustab 67 protsenti kõikidest väljasaadetud arvetest. Kolme protsendipunkti võrra on suurenenud maksetega hilinemine 1-7 päeva ning vähenenud pikemajalised maksete hilinemised vahemikus 8-30 päeva. Üle 30 päeva hilineb 4,8% maksetest. 

Eesti keskmine maksetähtaeg on pikenenud 15 päevale. Arved tähtajaga 15-30 päeva moodustavad ligi kolmandiku kõikidest väljastatud arvetest. Samal ajal on tunda survet veelgi pikema maksetähtaja suunas – arvete väljastamine tähtajaga 31-60 päeva on aastaga kasvanud kolm protsendipunkti ja moodustab 8% kõikidest väljastatud arvetest. Samuti on märkimisväärne ettemaksuarvete osakaal (14%). 

Suur osa Eesti ettevõtetest (87%) on üldiselt rahul oma klientide maksekäitumisega. 

Võrreldes möödunud aastaga on ettevõtete krediidikäitumine muutunud süsteemsemaks, kirjalikud krediidipoliitika eeskirjad on olemas veerandis ettevõtetes. Võlgu jäänud klientide puhul rakendab 52% vastanutest krediidi sulgemist. Hüppeliselt on sanktsioonina suurenenud krediidilimiidi vähendamine ja maksetähtaja lühendamine tulevikus. 

Milliseid võtteid ettevõtted kasutavad süsteemsemaks krediidijuhtimiseks 
saab täpsemalt lugeda Krediidiinfo blogist. 

Krediidiinfo AS viib läbi Eesti ettevõtete krediidipoliitika uuringut alates 2007. aastast. Käesolev uuring viidi läbi ajavahemikul 30. jaanuar – 3. veebruar. Valimisse kuulus juhuvaliku teel viis tuhat Eestis registreeritud ja tegutsevat ettevõtet. 

Täismahus uuringuga saab tutvuda Krediidiinfo kodulehel.

Postituse teema