icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Pressiteade: Ettevõtete kasumid kasvasid möödunud aastal ligi 6 miljardi euroni

13. dets. 2016

Creditinfo Eesti AS kokkuvõttest “Eesti ettevõtete finantsnäitajad 2015“ selgub, et kasumis ettevõtete kasumite summa ulatus ligi 6 miljardi euroni ja kasvas aastaga 2,4 protsenti.  Kasumit teeniti kõigis sektoreis. 

Nüüd, mil kõikide ettevõtete majandusaruanded on esitatud ja ära oodatud ka hilinejad, saab kindlalt öelda, et kasumit teenivate ettevõtete arv kasvas aastaga ligi 9 protsenti 72 604 firmalt kuni 79 037 firmani.  Suurima kasumikasvuga valdkonnad olid 2015. aastal majutus ja toitlustus (103%), kunst, meelelahutus ja vaba aeg (44%) ning tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (34%).

Kasum vähenes peamiselt nafta hindadest ja Venemaa kriisist mõjutatud valdkondades, nagu näiteks mäetööstussektoris (-83%), energia sektoris (-29%) ja töötleva tööstuse sektoris (-14%).

Kahjumis ettevõtete kahjumite summa 2015. aastal moodustas kokku 1,5 miljardit eurot ja kasvas 14 protsenti (2014. aastal oli vastav näitaja 33%). Aasta lõpetas kahjumiga 39 872 ettevõtet ehk 10 protsenti rohkem kui eelmisel aastal.

Kuigi kõik sektorid teenisid kokkuvõttes kasumit, jäi maakondade lõikes äritegevus summaarsesse kahjumisse Ida-Virumaal (-0,1 miljardit eurot).

Kõikide ettevõtete 2015. aasta ühine müügitulu moodustas 52,7 miljardit eurot ja jäi võrreldes eelmise perioodiga praktiliselt samale tasemele, kasv toimus vaid 0,4% ulatuses. Müügimahud suurenesid enim muude teenindavate tegevuste sektoris (20%) ja kinnisvaraalase tegevuse sektoris (17%). Müügimahud vähenesid kõige rohkem energia (-20%) ning laonduse ja veonduse sektoris (-10%).

Uuringu eesmärgiks on välja selgitada Eesti ettevõtete summaarsed finantsnäitajad 2015. aastal. Uuring viiakse läbi igal aastal detsembris, mil saab arvesse võtta kõikide Eesti ettevõtete (sh aastaaruande esitamisega hilinejate) reaalsed majandustulemusi. Kõik varasemad kokkuvõtted saavad toetuda vaid prognoosidele. Uuringu valimis on kasutatud 133 399 Eesti ettevõtte 2015. aasta majandusaruannete andmeid (sh on arvestatud krediidiasutuste ja kindlustusandjate majandustulemusi, tuginedes Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni andmetele).

 Täismahus uuringuga saab tutvuda Creditinfo kodulehel

Creditinfo Eesti AS (siiani tuntud nimega Krediidiinfo AS) on Eesti krediidiinformatsiooni sektori suurim ettevõte. Ettevõte omab turu kvaliteetseimat äriinfo andmebaasi, investeerides igal aastal värskete andmete hankimiseks ligi 0,9 miljonit eurot. Creditinfo on tegelenud Eestis üle 23 aasta ettevõtete ja eraisikute andmete kogumise ning neile lisaväärtuse loomisega ning viib regulaarselt läbi ettevõtete finantstulemuste, maksekäitumise, krediidipoliitika ja pankrottide uuringuid, mille põhjal prognoositakse uusi suundumusi ja trende.

Lisainfo:

Alar Jäger, Creditinfo Eesti AS asedirektor
T: 665 9643
E: alar.jager@creditinfo.ee

Postituse teema