icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Eesti ettevõtete finantsnäitajate kokkuvõte 2018

12. okt. 2018

AS Creditinfo Eesti uuringust “Eesti ettevõtete finantsnäitajad 2018“ selgub, et Eesti ettevõtete summaarne müügitulu kasvas aastaga 10 protsenti, ulatudes 66,1 miljardi euroni. Summaarne ärikasum moodustas 5,1 miljardit eurot, kasvades aastaga ligi 15% protsenti. Seejuures teenisid Creditinfo A-grupi reitinguga ettevõtted 56% koondkäibest ja 70% kogu ärikasumist.

Absoluutsummalt kasvas enim hulgi- ja jaekaubanduse sektori ettevõtete käive, mis on ka ülekaalukalt suurima käibega tegevusvaldkond. Protsentuaalselt suurenesid müügimahud enim muude teenindavate tegevusalade vallas (+45,6%), põllumajanduses (+18,1%), ning finants- ja kindlustustegevuses (+16,7%). Maakondadest näitasid suurimat käibekasvu Võrumaa (+19,5%), Valgamaa (+14,9%) ja Järvamaa (+14,7%).

Tutvu andmetega tegevusalade lõikes sh ettevõtete TOP’id maakondades (pdf) 

Samuti tegi 2018. aastal tugeva 14,9%-lise kasvu kõikide ettevõtete summaarne ärikasum, mis jõudis 5,1 miljardi euroni. Kasumit teenivate ettevõtete arv kasvas 72 586 firmalt 75 911 firmani (+4,2%). Kasumit teeniti kõikides sektorites ning maakondades.

Äriasumi osakaal käibest kasvas 7,4%-lt 7,8%-ni. Äriasum kasvas mullu enim muude teenindavate tegevusalade vallas (+83,7%), veonduses ja laonduses (+61,8%) ning veevarustuse, kanalisatsiooni ja jäätmekäitluse alal (+55,6%). Ärikasum vähenes kolmes valdkonnas: kinnisvaraalane tegevus (-3,3%), mäetööstus (-16,8%) ning kunsti ja meelelahutuse valdkonnas (-37,3%). Maakondades kasvas summaarne ärikasum enim Ida- Virumaal (+71,8%), Hiiumaal (+34,3%) ja Viljandimaal (+25,1%).

Ärikasum vähenes neljas maakonnas: Võrumaa (-2,9%), Saaremaa (-8,8%), Järvamaal (-13%) ja Jõgevamaal (-14,5%).

Kasumis ettevõtete ärikasumite summa kasvas aastaga 15%, ulatudes 6,2 miljardi euroni. Kahjumis ettevõtete ärikahjumite summa kasvas 2018. aastal 12%, jäädes peatuma 1,03 miljardi euro tasemel. Kahjumiga lõpetanud ettevõtete arv ulatus 34 741 ettevõtteni moodustades 28% valimi ettevõtetest.

Uuringu „Eesti ettevõtete finantsnäitajad 2018“ eesmärgiks on välja selgitada kõikide Eesti ettevõtete summaarsed finantsnäitajad. Uuring viiakse läbi aasta lõpus, mil saab arvesse võtta ka aastaaruande esitamisega hilinejate reaalsed majandustulemused. Uuringu valimis on kasutatud 123 063  Eesti ettevõtte 2018. aasta majandusaruannete andmeid. 2017. aastaga võrreldes kasvas valimi ettevõtete arv 3,5%. Uuringusse on kaasatud kõik ettevõtted, v.a: sihtasutused, mittetulundusühistud, korteri- ja hoonestusühistud. Samuti ei ole uuringusse kaasatud füüsilisest isikust ettevõtjaid (FIEsid). Kõigi ettevõtete puhul on kasutatud ainult konsolideerimata finantsnäitajaid.

Tutvu andmetega tegevusalade lõikes sh ettevõtete TOP’id maakondades (pdf) 

Postituse teema