icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Pressiteade: Stagnatsioon majanduses? Kõrge krediidiriskiga ettevõtete osakaal on kolme viimase aasta madalaim

3. okt. 2018

AS Creditinfo Eesti värskest ettevõtete maksekäitumise statistikast selgub, et 2018 esimesel poolel moodustasid kõrge krediidiriskiga ettevõtted 10,5% valimist. Kolme viimase aasta I poolaasta võrdluses on kõrge krediidiriskiga ettevõtete osakaal 2018. aasta I poolel madalaim.

Kõrge krediidiriskiga ettevõtete osakaalu vähenemist kommenteerib Creditinfo Eesti peaanalüütik Anne-Ly Ots: Võrdluseks võib tuua, et vastav näitaja oli majanduskriisi aegadel üle 30% ning buumi ajal 20% juures. Seega on siin mõttekoht, kas meid on tabanud stagnatsioon, kus keegi üleliigseid riske võtta ei taha?”.

Uuringust selgub, et kõige kõrgema riski tasemega valdkonnad on majutus ja toitlustus (20,9%) ning ehitus (15,6%). Ühtlasi on nimetatud sektorites kõige suurem osakaal maksehäiretega ettevõttetel, kus maksehäireid esines igal 18. ettevõttel. Absoluutarvult kõrgeim maksehäirete summa oli ehituses: 6,1 miljonit eurot.

Maksuvõlgadega ettevõtete osakaal oli samuti kõrgeim ehituses  ning majutuses ja toitlustuses, kus maksuvõlg oli igal 10. ettevõttel. Summaarsete maksuvõlgade edetabelit juhtis aga tööstus 11,2 miljoni euroga.

Uuringust paistab välja, et kõige madalama riski tasemega valdkonnad on kutse-, teadus- ja tehnikaalad (5,5%) ning kõige madalam maksehäirete tase oli info ja side tegevusalal. 2018 esimesel poolel tekkis maksuvõlgasid proportsionaalselt kõige vähem finants- ja kindlustustegevuses.

Täpsemast olukorrast majutus- ja toitlustussektoris saab lähemalt lugeda Creditinfo blogist „Hea aeg ei ole majutus-toitlustussektorile murevaba“.

Võlgadega ettevõtete osas on Creditinfo Eesti peaanalüütiku Anne-Ly Otsa sõnul viimaste aastate trend olnud stabiilne, kuigi koondvõlg ootuspäraselt kasvab, esineb arvuliselt järjest vähem võlgadega ettevõtteid. Võlgasid esines 6,8% aktiivsetest ettevõtetest ning võlglaste summaarsed võlad moodustasid 0,1% kogu valimi[1] käibest. Võlgadega ettevõtteid oli kokku 5708 – aktiivsetest ettevõtetest oli võlgu iga 15. ettevõte. Valimi suurus: 2018. aasta I poolaastal oli 84 329 ettevõtet.

Võlglaste mediaankeskmine võlg oli 2695 eurot ning maksehäirete ja maksuvõlgade koondsumma ulatus 2018. aasta I poolel 64,3 miljoni euroni.

Täismahus uuringuga saate tutvuda Creditinfo kodulehel: Ettevõtete maksekäitumine 2018  I poolaastal.

Kokkuvõttena võib välja tuua, et ettevõtete maksekäitumine on Eestis üldiselt väga hea ja maksehäireid ning maksuvõlgu esineb suhteliselt vähe.

Lisainfo:

Anne-Ly Ots

Creditinfo Eesti AS peaanalüütik

T: 665 9627

E: annely.ots@creditinfo.ee

 

Creditinfo AS on Eesti turuliider finantsinformatsiooni kogumise, töötlemise ja vahendamise valdkonnas, omades kõige põhjalikumat ja kvaliteetsemat andmekogu. Oleme 25 aastat tegelenud Eesti ettevõtete ja eraisikute majandus- ja finantsandmete kogumise ning neile lisaväärtuse loomisega. Meie eesmärk on aidata klientidel teha tarku äriotsuseid, pakkudes selleks nutikaid ja kvaliteetseid andmevahetuse, andmeanalüütika ning tarkvaralahendusi.

Postituse teema