icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Ettevõtete summaarne müügitulu tegi suure hüppe

3. dets. 2018

Creditinfo Eesti AS uuringust “Eesti ettevõtete finantsnäitajad 2017“ selgub, et Eesti ettevõtete summaarne müügitulu kasvas aastaga hüppeliselt 11,1 protsenti, ulatudes 60,2 miljardi euroni. Samuti toimus tubli tõus kasumite kasvus. Kasumit teeniti kõigis sektoreis ning maakondades.

 Nüüd, mil ettevõtete majandusaruanded on esitatud ja ära oodatud ka hilinejad, saab kindlalt öelda, et 2017. aastal paranes jõudsalt majanduskeskkond. Eesti ettevõtete summaarne müügitulu kasvas 2017. aastal hüppeliselt 11,1 protsenti, ulatudes 60,2 miljardi euroni. Müügimahud suurenesid enim ehitussektoris (23%), veevarustuses, ning kanalisatsiooni ja jäätmekäsitluse sektoris (17,6%).

Samuti tegi 2017. aastal tubli 6 protsendilise kasvu kõikide ettevõtete koondkasum, mis jõudis 5,4 miljardi euroni. Kasumit teenivate ettevõtete arv kasvas 81 740 firmalt 87 727 firmani (kasv 7,3%). Kasumit teeniti kõikides sektorites ning maakondades. Kasumi osa käibest mõnevõrra langes, ulatudes keskmiselt 8,9%-ni. Kasum kasvas mullu enim põllu- ja metsamajanduses (166%) ning veonduses ja laonduses (138%).

Kahjumis ettevõtete kahjumite summa 2017. aastal vähenes 2,9%, jäädes peatuma 1,2 miljardit euro tasemel. Kahjumiga lõpetanud ettevõtete arv ulatus 40 377 ettevõtteni moodustades 28% valimi ettevõtetest.

Uuringu „Eesti ettevõtete finantsnäitajad 2017“ eesmärgiks on välja selgitada kõikide Eesti ettevõtete summaarsed finantsnäitajad. Uuring viiakse läbi aasta lõpus, mil saab arvesse võtta ka aastaaruande esitamisega hilinejate reaalsed majandustulemused. Kõik varasemad kokkuvõtted saavad toetuda vaid prognoosidele. Uuringu valimis on kasutatud 142 793 Eesti ettevõtte 2017. aasta majandusaruannete andmeid (sh on arvestatud krediidiasutuste ja kindlustusandjate majandustulemusi, tuginedes Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni andmetele).

 Tutvuge andmetega tegevusalade lõikes ja käibe-kasumi TOP10 ettevõtetega maakondade lõikes Creditinfo kodulehel

Creditinfo Eesti AS (varasemalt tuntud Krediidiinfo AS nimega) on Eesti krediidiinformatsiooni sektori suurim ja kogenuim ettevõte, kelle põhitegevuseks on ettevõtete finantsriskide maandamine. Creditinfo koostab regulaarselt ettevõtete pankrottide, finantstulemuste, maksekäitumise ja krediidipoliitika uuringuid, mille põhjal prognoositakse uusi suundumusi ja trende.

 

Koostas:

Anne-Ly Ots, Creditinfo Eesti AS, peaanalüütik
Telefon: 665 9627
E-post: annely.ots@creditinfo.ee

Postituse teema