icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Pressiteade: Kõrge krediidiriskiga ettevõtete osakaal on viimase viie aasta madalaim

25. sept. 2019

AS Creditinfo Eesti värskest ettevõtete maksekäitumise statistikast selgub, et 2019. aasta esimesel poolel vähenes ettevõtete maksehäirete koondsumma 3%, samas kui maksuvõlgade koondsumma kasvas ligi 9%.

Maksehäirete ja maksuvõlgade koondsumma ulatus 2019. aasta esimesel poolel 67,9 miljoni euroni, mida on 5,5% enam 2018. aasta esimese poolaastaga võrreldes. Samal ajal on ettevõtete summaarne müügitulu aastases võrdluses kasvanud 6,6% võrra 58,9 miljardi euroni. Seega on ettevõtete võlagade koondsumma osakaal nende koondkäibesse endiselt 0,12% juures madalal tasemel ning aastases võrdluses muutunud ei ole. Võlgade koondsummast moodustasid maksuvõlad 50,8 miljonit eurot ja maksehäired 17,1 miljonit eurot.

Suurima osa maksehäirete summast moodustvad põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügi (31,3%), töötleva tööstuse (23,6%) ja ehituse (13,1%) sektoris tegutsevate ettevõtete võlgnevused.

Maksuvõlgade kogusummast pea 65% moodustavad kolme sektori ettevõtete maksuvõlad: töötlev tööstus (32% kogu maksuvõla summast), ehitus (19%) ja hulgi- ja jaekaubandus (14%).

Kõrge krediidiriskiga ettevõtete arv Eestis oli 2019. aasta esimesel poolel viimase viie aasta madalaimal tasemel – 10,0%.

Maksehäiretega ettevõtete osakaal vähenes 2019. aasta esimesel poolel 2,5 protsendilt 2,2%-ni, mis arvuliselt tähendab, et maksehäireid esines 1929 aktiivsel ettevõttel. Maksuvõlgadega ettevõtete osakaal samuti veidi vähenes: 5,2 protsendilt 5,1%-ni ehk riigile oli võlgu 4416 aktiivselt tegutsevat Eesti ettevõtet.

Ettevõtete hulgas, kes omavad „Edukas Eesti Ettevõte“ tunnistust ehk A-grupi krediidireitingut, esines maksehäireid vaid 0,5% ettevõtetest ning maksuvõlgu 2,5% ettevõtetest. Võrdluseks – madalama, B-grupi, reitinguga ettevõtete hulgas olid vastavad näitajad 4,2% ja 11,4% ning C-grupi reitinguga ettevõtete puhul juba 39,3% ja 82,9%.

Võlglaste osakaal oli maksehäirete puhul suurim majutuses-toitlustuses, veevarustuse ja jäätmekäitluse valdkondades ning veonduses-laonduses. Maksuvõlgadega ettevõtete osakaal oli suurim ehituses, majutuses-toitlustuses ja veonduses-laonduses.

Ettevõtete maksekäitumise statistika põhineb AS Creditinfo Eesti krediidihinnangute, Ametliku Maksehäireregistri ning Maksu- ja Tolliameti andmetel. Valimi suuruseks on 86 336 aktiivselt tegutsevat Eesti ettevõtet. Uuringu eesmärgiks on jälgida ja vajadusel reguleerida ettevõtete krediidihindamise metoodikat, et tagada otsuste tegijatele kvaliteetne krediidialane informatsioon.

Täismahus uuringuga saate tutvuda siin.

AS Creditinfo Eesti on turuliider finantsinformatsiooni kogumise, töötlemise ja vahendamise valdkonnas, omades kõige põhjalikumat ja kvaliteetsemat andmekogu. Oleme üle 25. aasta tegelenud Eesti ettevõtete ja eraisikute majandus- ja finantsandmete kogumise ning neile lisaväärtuse loomisega. Meie eesmärk on aidata klientidel teha tarku äriotsuseid, pakkudes selleks nutikaid ja kvaliteetseid andmevahetuse, andmeanalüütika ning tarkvaralahendusi.

Lisainfo:

Helen Tinkus
AS Creditinfo Eesti analüütik
T: 665 9627
E: helen@creditinfo.ee

Postituse teema