icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

2019. aasta krediidipoliitika turu-uuring. Tagasivaade eelnevate aastate omadele

4. okt. 2019

2019 aasta uuringu tulemustest selgub, et

 • 93% ettevõtetest uurib klientide tausta enne krediidiotsuse tegemist. See on nelja protsendipunkti võrra enam kui kaks aastat tagasi.
 • Krediiditaotluse täitmise nõue klientidele on ettevõtete hulgas sagenenud. Käesoleval aastal vastanutest nõudsid krediiditaotluse esitamist 22% ettevõtetest, mida on 7 protsendipunkti võrra enam kui kaks aastat tagasi.
 • Valdav osa Eesti ettevõtetest (57%) langetab krediidiotsuse 1-3 päevaga.
 • Endiselt tegelevad Eesti firmades krediidiküsimustega peamiselt juhid, kuid üha enam on ettevõtteid, kus need kohustused on delegeeritud. Kui kaks aastat tagasi ütlesid 66% vastanutest, et ettevõtted tegeleb krediite puudutavate küsimustega juht üksi, siis käesoleval aastal oli sellistelt vastanute osakaal 55%.
 • Uue kliendi krediteerimisel kontrollib alati võlgnevusi riigile 78% Eesti ettevõtetest. Järjepidevalt on uute klientide puhul viimastel aastatel suurenenud maksehäirete (võlgnevused teistele ettevõtetele), omaniku/juhatuse tausta ning finantssuhtarvude kontroll.
 • Olemasoleva kliendi krediteerimisel on märgatavalt suurenenud maksehäirete, allkirjaõiguse ja omaniku/juhatuse tausta kontrollimine.
 • 62% vastanutest kasutasid sisse ostetavaid krediidialased teenused. Enim kasutatakse meeldetuletus ja krediidijärelvalve teenuseid (16% vastanutest) ning inkassoteenust (14% vastanutest).
 • Klientidele kehtestatud maksetähtajad on viimastel aastatel lühenenud. Eesti keskmine maksetähtaeg on 13,2 päeva (kaks aastat tagasi oli vastav näitaja 14,5 päeva).
 • Samal ajal on klientide keskmine maksehilinemine pikenenud. Kui kaks aastat tagasi oli see Creditinfo maksekäitumise uuringu ajaloo madalam – vaid 5,5 päeva -, siis käesoleval aastal oli see pea päeva võrra pikem – 6,54 päeva.
 • Eesti ettevõtete rahulolu oma klientide maksekäitumisega on endiselt kõrge. Ligi 90% ettevõtetest on üldiselt rahul oma klientide maksekäitumisega. Tähtaegselt tasutud arvete osakaal moodustab 66% kõikidest väljastatud arvetest.
 • Võlgnevusi tuletatakse meelde valdavalt e-kirja (89%) ja helistamise abil (73%). Võlgu jäänud klientide puhul on populaarseim sanktsioon krediidi sulgemine (45%). Varasemate uuringutega võrreldes on sanktsioneerivatest meetmetest hüppeliselt kasvanud ka maksehäireregistris info avalikustamine.

Valimisse valiti juhuvaliku teel 10000 Eestis registreeritud ja tegutsevat (käive üle 64000 euro) ettevõtet. Küsimustikule vastas 277 ettevõtet.

Lähemalt saate uuringu andmetega tutvuda lisatud failis.

Krediidipoliitika turu-uuring 2019 (pdf)

Eelmiste aastate uuringute tulemustega saate tutvuda siin:

Krediidipoliitika turu-uuring 2017 (pdf)
Krediidipoliitika turu-uuring 2016 (pdf)
Krediidipoliitika turu-uuring 2015 (pdf)
Krediidipoliitika turu-uuring 2014 (pdf)

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 (pdf)
Krediidipoliitika turu-uuring 2012 (pdf)
Krediidipoliitika turu-uuring 2011 (pdf)
Krediidipoliitika turu-uuring 2010 (pdf)
Krediidipoliitika turu-uuring 2009 (pdf)
Krediidipoliitika turu-uuring 2008 (pdf)
Krediidipoliitika turu-uuring 2007 (pdf)

Postituse teema