icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

2019. aasta ettevõtete maksekäitumise uuring. Tagasivaade möödunud aasta uuringutele.

4. nov. 2019

Ettevõtete maksekäitumine 2019. aasta esimesel poolel

  • AS Creditinfo Eesti värskest ettevõtete maksekäitumise statistikast selgub, et 2019. aasta esimesel poolel vähenes ettevõtete maksehäirete koondsumma 3%, samas kui maksuvõlgade koondsumma kasvas ligi 9%.
  • Kõrge krediidiriskiga ettevõtete arv Eestis oli 2019. aasta esimesel poolel viimase viie aasta madalaimal tasemel – 10,0%.
  • Maksehäiretega ettevõtete osakaal vähenes 2019. aasta esimesel poolel 2,5 protsendilt 2,2%-ni, mis arvuliselt tähendab, et maksehäireid esines 1929 aktiivsel ettevõttel.
  • Maksuvõlgadega ettevõtete osakaal samuti veidi vähenes: 5,2 protsendilt 5,1%-ni ehk riigile oli võlgu 4416 aktiivselt tegutsevat Eesti ettevõtet.
  • Ettevõtete hulgas, kes omavad „Edukas Eesti Ettevõte“ tunnistust ehk A-grupi krediidireitingut, esines maksehäireid vaid 0,5% ettevõtetest ning maksuvõlgu 2,5% ettevõtetest.
  • Maksehäirete ja maksuvõlgade koondsumma ulatus 2019. aasta esimesel poolel 67,9 miljoni euroni, mida on 5,5% enam 2018. aasta esimese poolaastaga võrreldes.

AS Creditinfo Eesti maksekäitumise statistika eesmärgiks on jälgida Eesti ettevõtete võlgnevusi ning sellest lähtuvalt reguleerida ettevõtete krediidihindamise metoodikat, et võimaldada otsuste tegijatele kvaliteetset krediidialast informatsiooni.

Ettevõtete maksekäitumise statistika põhineb AS Creditinfo Eesti  krediidihinnangute, Ametliku Maksehäireregistri ning Maksu- ja Tolliameti andmetel. Valimi suuruseks oli 86 336 aktiivselt tegutsevat Eesti ettevõtet. Ettevõtete maksekäitumise informatsiooni esitleb Creditinfo juba üheteistkümnendat aastat, sagedusega kaks korda aastas.

Ettevõtete maksekäitumine 2019 I poolaastal (pdf)

Eelmiste perioodide statistika

2018: I poolaasta, II poolaasta

2017: I poolaasta, II poolaasta

2016: I poolaastaII poolaasta

2015: I poolaastaII poolaasta

2014: II poolaastaI poolaasta

2013: II poolaasta, I poolaasta

2012: II poolaastaI poolaasta

2011II poolaastaI poolaasta

2010: II poolaastaI poolaasta 

2009: I poolaasta

2008: II poolaastaI poolaasta

Postituse teema