icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Avalik teadaanne andmesaajatele ja andmesubjektidele

28. märts 2023

AS CREDITINFO EESTI annab teada, et OÜ GS Core oli 21.08.2021 kuni 03.01.2023 inimliku eksimuse tõttu vahendanud AS-le CREDITINFO EESTI ebaõigete andmetega maksehäireinfot seoses 1429 andmesubjektiga. AS CREDITINFO EESTI on seetõttu vahendanud sellel perioodil selliste ebaõigete andmetega maksehäireinfot kolmandatele isikutele.

Andmesubjektile: kui eeltoodud juhtumid võivad olla seotud Teie isikuga, siis saate oma maksehäirete ajalugu ja nende kohta tehtud päringuid kontrollida logides sisse veebilehel www.minucreditinfo.ee ja valides tasuta kättesaadava aruande “Minu kohta tehtud maksehäirete päringud”. AS CREDITINFO EESTI on juhtunust informeerinud Andmekaitse Inspektsiooni.

Andmesaajale: eelmainitud ebaõigete andmetega maksehäireinfot on Creditinfo sellel perioodil vahendanud ka Teile. Käesoleva teadaande eesmärk on heastada andmesubjekti õiguste, vabaduste või huvide rikkumine, juhtides teie tähelepanu sellele, et eelmainitud ebaõiged andmed võisid mõjutada teie poolt tehtud krediidi- või muud sarnast otsust. Creditinfo ei oota teilt vastust käesolevale kirjale, kiri on üksnes informatiivse tähendusega.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage palun andmekaitse@creditinfo.ee

Postituse teema