icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Eesti krediidipoliitika kuue aasta jooksul oluliste muutusteta

25. apr. 2006

Krediidiinfo alates 2001. aastast koostatavast krediidipoliitika turu-uuringust selgub, et viimase kuue aasta jooksul Eesti ettevõtete krediidipoliitikas olulisi muudatusi toimunud ei ole. 

Kuigi aastate võrdluses võib statistikas täheldada teatud kõikumisi, on käesoleva aasta uuringu tulemused üllatavalt sarnased 2001. aasta näitajatega. Majanduskasvu tingimus-tes ei ole enamik ettevõtteid pidanud vajalikuks oma põhimõtteid krediidiküsimuste lahen-damisel hüppeliselt muuta. 

Tähtsamatest trendidest võib välja tuua suhtumise muutuse ja teadlikkuse tõusu efektiivse krediidijuhtimise, sh tööjõu otstarbeka rakendamise osas. Ligi 70% Eesti ettevõtetest ostab teenuseid sisse. Järjest enam pööratakse tähelepanu ka professionaalsetele krediidihaldusteenustele. Sellega seoses on oma töötajate osalus ettevõtte võlglastega tegelemisel alates 2001. aastast kolmandiku võrra vähenenud. 

Suurenenud professionaalsete teenuste sisseostmine on avaldanud positiivset mõju ette-võtete maksekäitumisele. Kuue aasta jooksul on tähtaegselt tasutud arvete osakaal kasvanud ligi 20%. 

Praegused suundumused näitavad, et lähemate aastate jooksul muutub infohankimise protsess korrastatumaks ja automatiseeritumaks. Juba praegu kasutatakse paljudes ettevõtetes päringute tegemiseks ja informatsiooni analüüsimiseks automaatsüsteeme ning skooringuid, mis võimaldavad kokku hoida nii tööjõukulusid kui aega. 

Postituse teema