icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Krediidiinfo AS, pangad ja laenuandjad asutasid Positiivse Registri

16. aug. 2016

Positiivne register15. augustil 2016 kirjutasid Krediidiinfo AS, neli Eesti panka ning üheksa krediidiandjat alla Positiivse Registri asutamislepingule. Rahandusminister Sven Sesteri ja registri asutajate sõnul on register hädavajalik Eesti krediidituru korrastamiseks, kaitstes inimesi ülelaenamise eest ning aidates pankadel paremini oma riske hallata.

Pidulikul asutamislepingu allakirjutamisel osalenud rahandusministri sõnul peetakse taolist registrit 19 Euroopa Liidu riigis, sealhulgas Lätis, Leedus, Rootsis ja Soomes. „Laen on vastuoluline asi, millest võib olla palju abi, aga ka palju pahandust. Kui saame hoiduda halbadest laenudest, võidavad sellest kõik. Loodan, et selle registri loomisega muutuvad nii laenu andmine kui ka võtmine vastutustundlikumaks.“

Positiivse Registri puudumist on Eesti nõrkusena välja toodud ka Maailmapanga raportis ning selle loomine on ette nähtud nii Vabariigi Valitsuse koalitsioonileppes kui ka tööplaanis. „Kui Positiivne Register saab erasektoris tehtud ja sellega liituvad meie olulised krediidiandjad, pole selle riiklikuks loomiseks enam vajadust,“ märkis Sven Sester.

Krediidiinfo AS tegevjuht Veiko Meos toonitas, et Positiivse Registri puhul pole tegemist mitte andmete kogumise, vaid andmevahetussüsteemiga, mille kaudu saavad lepingu sõlminud registri liikmed vahetada infot eraisiku laenukohustuste kohta. Igasugune infovahetus toimub ainult eraisiku nõusolekul infovahetussüsteemi X-tee kaudu. Nõusoleku küsimine toimub laenutaotluse esitamise ajal. Andmete kasutamisel ja töötlemisel arvestatakse kõikide isikuandmete kaitse regulatsioonidega.

Krediidiinfo ASi eesmärgiks on saada registri IT-pool tööle augusti jooksul ning aasta lõpuks võiksid juba esimesed finantsasutused tarbijatele teenust pakkuda. „Täna pole küll registriga liitunud meie suuremad pangad, kuid maailma praktika näitab, et neil võtavadki taolised uuendused rohkem aega. Loodame väga, et nemadki on kohe-kohe liitumas,“ lisab Meos.

LHV Panga juhatuse esimees Erki Kilu nendib, et Positiivse Registri asutamine on väga oluline krediidiasutustele, sest kui nende klientidel läheb hästi, läheb hästi ka laenuandjatel. Register aitab tema hinnangul kindlasti mõjutada laenuintresse, sest kui praegu saavad kõik kliendid pankadelt ühesuguste intressidega laene, siis heade ja halbade laenumaksjate eristumisel saab teha paremaid pakkumisi.

Positiivne Register on andmevahetussüsteem, mille kaudu registri liikmeks olevad krediteerijad saavad eraisiku nõusolekul vahetada infot tema laenukohustuste kohta. Positiivne Register on kasulik nii laenuandjale kui laenusaajale:

Kasulik laenusaajale Kasulik laenuandjale
MUGAVAM – Inimene ei pea enam tooma paberkandjal väljavõtteid teiste laenuandjate juurest. KORREKTSEM – Laenuandja saab täita seadusest tulenevat vastutustundliku laenamise nõuet
TURVALISEM – Inimene on kaitstud lõhkilaenamise ja üle jõu käivate rahaliste kohustuste eest VASTUTUSTUNDLIKUM – Laenuandja saab veenduda inimese võimes oma laenukohustust täita
EETILISEM – Vähendab võlgnevusse sattuvate inimeste hulka TARGEM – Laenuandja krediidikahjud vähenevad
SOODSAM – Vähendab laenuintressi headele klientidele ÖKONOOMSEM – Laenuandja halduskoormus langeb

Positiivse Registri asutajad on Krediidiinfo AS koos Eesti pankade: AS LHV Pank, Bigbank AS, TF Bank AB, AS Inbank ja Finantsinspektsiooni litsentseeritud krediidiandjatega: AS LHV Finance, Bondora AS, BB Finance OÜ, Creditstar Group AS, Hüpoteeklaen OÜ, IPF Digital Estonia OÜ, Placet Group OÜ, Svea Finance AS ja OÜ Koduliising. Positiivse Registri andmekogusid vahendab Krediidiinfo AS.

Postituse teema