icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Mis on krediidihinnag ja mida see näitab?

15. sept. 2017

Mis on krediidihinnang?

Creditinfo on tegelenud krediidihinnangutega üle 25 aasta. Omame kogemust nii konsultatsiooni, andmete kui ka IT-lahenduste valdkonnas. Krediidihinnang vastab väga lihtsale küsimusele – kellele müüa ja kui palju müüa? ehk siis professionaali keeles: milline on krediidirisk ja kui suur on krediidilimiit?

Krediidihinnang mõõdab kahte asja:

  • kui suure tõenäosusega mul rahad jäävad laekumata ja
  • kui suures ulatuses ma krediteerida võin ehk siis milline on krediidilimiit.

Millest sõltub soovitatav krediidilimiit?

Soovitatav krediidilimiit sõltub kahest asjast: potentsiaalse kliendi kulude hulgast ajaloos ja tema riskist. Näiteks väga suur ettevõte, kellel on suhteliselt kehv seis võib omada väikest krediidilimiiti, aga väike ettevõte, kellel on kehv seis pigem krediidilimiiti ei oma.

Miks on oluline krediidihinnangu pidev järelevalve?

Järelevalve tähtsus seisneb selles, et krediidiotsus täna ei ole see, mis ta on homme ehk siis hea ettevõtte täna ei pruugi enam hea olla homme. Pidevalt tuleb jälgida kõiki muudatusi, mis klientide juures toimub. Kõige ohtlikum klient ongi see, kes täna on väga-väga hea, kuid homme enam seda ei ole, seda peab jälgima. Usalda, aga kontrolli printsiip kehtib siin iga päev.

Mis on krediidiotsuse langetamisel oluline?

Kuidas üles ehitada ühte hindamiste süsteemi? Sellel on kolm suurt sammast. Esiteks finantsmajanduslik informatsioon – kui kliendil läheb hästi, siis tal jätkub raha ka minule maksta. Teiseks maksekäitumine ja kolmandaks isikute taust, see tähendab juhatajate ja omanike taust.

Mida näitab Creditinfo Krediidireitingu raport?

Krediidireitingu raport võtab kokku nii andmed kui hinnangu. See annab vastuse ka tehnilistele küsimustele – kes on minu vastaspool, kes on tema esindusõiguslik isik, kui suures ulatuses ma võin krediteerida ja millise riskiga. Creditinfo on püüdnud alati oma tooted nii koostada, et lisainfot sinna juurde enam vaja ei ole.

Kuidas saan teada, kas äripartner omab head krediidireitingut?

Kõige lihtsam on seda vaadata internetist e-Krediidiinfo portaali kaudu, kuid me pakume lahendusi ka integreeritud IT-lahenduste kujul. See tähendab seda, et ettevõte krediidireiting on juba teie CRM- süsteemis sees ja seda ei pea hakkama otsima sel hetkel, kui klient teie poole pöördub, vaid see on juba müügiinimesel kohe olemas.

Millist krediidikadu võiks väikeettevõttes hinnata normaalseks?

See sõltub ettevõtte müügipoliitikast. Kui ma tahan turul laieneda, siis ma peaksin arvestama kõrgema krediidikao määraga – kusagil 3 protsendi kandis, kui ma olen turgu hoidev ettevõte, siis ma võin arvestada ka näiteks 1-protsendilise krediidikaoga.

Mis tagab ettevõttele hea krediidireitingu?

Kõrge krediidireiting ehk siis hea krediidihinnang on ettevõttel, kellel on head majandustulemused läbi mitme majandusperioodi. Kreeditor tahab näha müügitulu kasvu, varade head tootlikkust, kasumlikkust ning selle kasvu. Loomulikult hea maksekäitumine ja isikute taust sinna juurde, siis  ongi teie krediidihinnang väga hea ja reiting kõrge.

Kuidas leian infot äripartneri krediidivõime kohta?

Selleks on võimalus kasutada Creditinfo krediidihinnangu teenust või pöörduda oma kliendihalduri poole Creditinfos.

Postituse teema