icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Põhjalikumalt isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR)

26. apr. 2018

Alates 2016. aasta kevadest, mil võeti vastu uus isikuandmete kaitse üldmäärus (inglise keeles General Data Protection Regulation ehk GDPR) on meedias ilmunud arvukalt erinevate ekspertide arutelusid teemal, mis hakkab juhtuma pärast uue määruse jõustumist. 25. mail 2018 jõustuv üleeuroopaline määrus puudutab sõna otseses mõttes meid kõiki. Pea võimatu on leida inimest või ettevõtet, kel õnnestuks jääda kõnealuse määruse kohaldamisalast välja.

GDPR’i saab vaadata nagu mündi kahte külge. Ühelt poolt on kõik inimesed andmesubjektid, avaldades oma isikuandmeid erinevateks toiminguteks. Teiselt poolt toimetavad nende andmetega erinevad andmetöötlejad, nii avaliku sektori asutused kui  äriühingud, kogudes, säilitades ja muul viisil neid andmeid erinevatel eesmärkidel töödeldes.

Lihtsustatult öeldes kannab GDPR eesmärki, et ettevõtted ja organisatsioonid käsitleksid oma klientide, töötajate ja teiste nende kasutuses olevate eraisikute isikuandmeid nagu habrast portselankuju, teisisõnu äärmiselt ettevaatlikult.

Sellest tulenevalt peavad isikuandmete kaitse määruse nõuetega läbi ja lõhki tuttavaks saama nii personalispetsialistid, raamatupidajad, IT-spetsialistid, juristid, turundustöötajad kui ka müügiinimesed, et tagada oma töös andmetöötluse läbipaistvus ja isikuandmete kaitse.

Juba praeguseks peaksid ettevõtted olema kursis isikuandmete kaitse üldmääruse nüanssidega ning oskama vastata küsimustele: mis on isikuandmed? Mida tähendab isikuandmete töötlemistoiming? Millisel õiguslikul alusel võib isikuandmeid töödelda? Millised on eraisikute õigused oma andmete ja nende töötlemise osas? Kas ja millal peab ettevõte palkama andmekaitsespetsialisti? Jmt.

Et need töötlemise põhitalad enne määruse jõustumist veel selgemaks saaksid, on Creditinfo eesmärk järgnevatel nädalatel kajastada Creditinfo blogis GDPRiga seonduvaid olulisi teemasid. Kuna meie blogilugejate hulka kuuluvad mitmetes erinevates valdkondades tegutsevad isikud, ootame meeledi teie ettepanekuid, milliste GDPR teemaliste postituste vastu on Teil kõige suurem huvi ning millest peaksime oma blogis kindlasti ülevaate andma.

Ootame teie ettepanekuid ja soovitusi e-postile andmekaitse@creditinfo.ee

Postituse teema