icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Uus raport “Tegelikud kasusaajad, omandi- ja kontrollistruktuur”

22. jaan. 2019

Creditinfol on heameel tutvustada uut raportit “Tegelikud kasusaajad, omandi- ja kontrollistruktuur“, mis on meie senise raporti “Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raport” uuendatud versioon.

Uus raport “Tegelikud kasusaajad, omandi- ja kontrollistruktuur“ on tõhus töövahend, kui olete loomas uue kliendiga ärisuhet või tahate kontrollida oma pikaajaliste klientide tausta, et täita seadusest tulenevat „tunne oma klienti“ hoolsusmeedet rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks. Kohustatud isikute poolt läbiviidav riskihindamine peab lähtuma iga ettevõtte tegevuse eripärast ning koosnema nii rahapesu ja terrorismi rahastamise riski tuvastamisest kui ka hindamisest. Tutvu allpool toodud kohustatud isikute EMTAK koodidega, mis tulenevad Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest.

Raport “Tegelikud kasusaajad, omandi- ja kontrollistruktuur“ annab täisülevaate ettevõtte struktuurist, tegelikest kasusaajatest, juriidilise isiku omanikest (endine ja praegune koosseis) ning juriidilise isiku tütar- ja sidusettevõtetest. Raporti üheks tugevaks eripäraks on visualiseeritud joonis „Omandistruktuur“, mis näitab tegelikke kasusaajad ning kuvab nende osalusmäära protsentides.

Olulise täiendusena sisaldab uue raporti infokoosseis äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tegelikke kasusaajaid, kes on juriidilise isiku esindajate poolt kantud Ettevõtja portaali kaudu Äriregistrisse alates 1.septembrist 2018.

Seega pakub Creditinfo uus raport ainulaadselt võimalust kõrvutada ja võrrelda Äriregistrisse kantud juriidilise isiku Tegelikke Kasusaajaid ning Creditinfo Tegelikke Kasusaajaid. Juhime tähelepanu, et Creditinfo kasutab tegeliku kasusaaja leidmiseks Creditinfo Tegeliku Kasusaaja definitisooni, mille järgi omab tegelik kasusaaja vähemalt 10% aktsiatest, osadest või hääleõigustest otsese või kaudse omamise või kontrollimise kaudu.

Tutvu näidisraportiga siin.

Raport “Tegelikud kasusaajad, omandi- ja kontrollistruktuur” on saadaval E-Krediidiinfos eesti ja inglise keeles. Raporti hind on 7,30 eurot + km.

Täiendava uuendusena koostame nüüdsest raporit “Tegelikud kasusaajad, omandi- ja kontrollistruktuur” ka sihtasutustele ja mittetulundusühingutele.

Kohustatud isikute EMTAK koodid tulenevalt Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest

 • 6419 Muu rahaloomega seotud finantsvahendus;
 • 64191 Krediidiasutused (pangad);
 • 64301 Investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse;
 • 64911 Kapitalirent;
 • 6492 Muu laenuandmine;
 • 64921 Pandimajad;
 • 64929 Muu laenuandmine, v.a pandimajad;
 • 6499 Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid;
 • 64991 Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid;
 • 6511 Elukindlustus;
 • 65111 Elukindlustus;
 • 66111 Finantsturgude haldamine;
 • 6612 Väärtpaberi- ja kaubalepingute maaklerlus;
 • 66121 Väärtpaberi- ja kaubalepingute maaklerlus;
 • 66129 Valuutavahetus;
 • 6619 Muud finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid;
 • 66221 Kindlustusagentide ja -vahendajate tegevus;
 • 66301 Fondide valitsemine;
 • 6820 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus;
 • 68201 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus;
 • 6831 Kinnisvarabüroode tegevus;
 • 68311 Kinnisvarabüroode tegevus (kinnisvara ostu, müügi või üürileandmise vahendamine tasu eest või lepingu alusel, kinnisvara ostu, müügi või üürileandmisega seotud nõustamine ja kinnisvara; hindamine tasu eest või lepingu alusel, kinnisvara depositaaride tegevus)
 • 691 Juriidilised toimingud;
 • 6910 Juriidilised toimingud;
 • 69101 Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus;
 • 69102 Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus;
 • 69109 Muud juriidilised toimingud;
 • 692 Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine;
 • 6920 Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine;
 • 69201 Auditeerimine;
 • 69202 Raamatupidamine, maksualane nõustamine;
 • 920 Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine;
 • 9200 Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine;
 • 92001 Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine.

 

Postituse teema