icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Pressiteade: Soovitame sulgeda krediidi 15 351 ettevõttel

28. okt. 2019

Alates 1. oktoobrist 2019 muutusid viimase majandusaruande puudumise tõttu krediidihinnangud negatiivseks 17 419 ettevõttel. See on 1 029 ettevõtet rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. 15 351 ettevõtte hinnang on jätkuvalt negatiivne ning me soovitame nende ettevõtete krediidi sulgeda.

Muudatus puudutab seni positiivse krediidihinnanguga firmasid, kes ei ole esitanud 2018. aasta majandusaruannet.

Aruannete puudumise tõttu lisandus negatiivseid krediidihinnangud enim kutse, teadus- ja tehnikaalases tegevuses (2 684 ettevõttel), hulgi- ja jaekaubandus-sektoris (2 639 ettevõttel) ning kinnisvaraalases tegevuses
(1 475 ettevõttel).

Majandusaasta aruande esitamine võib viibida erinevatel põhjustel. Suur osa ettevõtteid viivitavad aruande esitamisega kuna nende majandusseis on halvenenud. Seda tõestab ka Creditinfo Eesti kaks korda aastas läbiviidav ettevõtete maksekäitumise uuring. Võrreldes esimese poolaasta uuringuga lisanduvad teise poolaasta uuringusse ka ettevõtted, kes esitavad aruanded kuni pool aastat pärast ettenähtud tähtaega ning kelle maksekäitumine on nõrgem. Uuringud näitavad, et kõrge krediidiriskiga ettevõtete osakaal on teise poolaasta uuringus alati suurem.

Samas on hilinejate hulgas ka suhteliselt hea reitinguga keskmise suurusega ja suuri ettevõtteid, kellel on aruandega viivitamisega tihti omad põhjused: soov konkurentidele oma info võimalikult hilja kättesaadavaks teha, eri riikides asuvate grupi ettevõtete finantsinfo koondamise pikk ja keeruline protsess või näiteks rahvusvahelistes kontsernides kontserni nõuetega arvestamine.

Äriühingud ja sihtasutused peavad kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu esitama registrile oma majandusaasta aruande, enamike ettevõtjate jaoks on esitamise tähtaeg 30. juuni. Aruande tähtajaks mitteesitamise eest on Äriregistril õigus kohaldada ettevõtetele trahvi. Kui aruande esitamise tähtajast on möödunud 6 kuud, alustab Äriregister kustutamishoiatuste tegemisega.

Igal aastal tuletab ka Creditinfo ettevõtetele meelde aruande esitamist ning hoiatab krediidihinnangu võimalikust muutusest.

„Negatiivse krediidihinnangu korral on ettevõtte krediidirisk väga kõrge ja Creditinfo sellisele ettevõttele krediidiga müüa ei soovita. Seega võib negatiivne krediidihinnang kitsendada pangast laenusaamise võimalusi, mõjutada tarnijaid kehtestama ettevõttele karmimad krediteerimistingimusi või põhjustada olukorra, kus ettevõte jääb ilma mõnest uuest kliendist,“ täiendab Creditinfo arendusdirektor Jaanus Leemets.

Krediidihinnangu ümberarvutamine ei puuduta uusi ettevõtteid ega neid, kelle majandusaasta lõpust ei ole möödunud veel kuus kuud.

Krediidihinnang arvutatakse ettevõtte majandus-, finants- ja maksekommete info põhjal ning seda kasutavad krediidiotsusteks pangandus-, telekommunikatsiooni, kütuse, kaubandus- ja paljude teiste sektorite krediteerijad.

AS Creditinfo on Eesti turuliider finantsinformatsiooni kogumise, töötlemise ja vahendamise valdkonnas, omades kõige põhjalikumat ja kvaliteetsemat andmekogu. Oleme üle 25 aasta tegelenud Eesti ettevõtete ja eraisikute majandus- ja finantsandmete kogumise ning neile lisaväärtuse loomisega. Meie eesmärk on aidata klientidel teha tarku äriotsuseid, pakkudes selleks nutikaid ja kvaliteetseid andmevahetuse, andmeanalüütika ning tarkvaralahendusi.

Postituse teema