icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Koostöö ja vastutustundlik suhtumine aitavad ettevõttel kriisist tervena väljuda

8. mai 2020

Geo S.T. OÜ on asutatud 1996. aastal ja tegeleb geodeetiliste uurimistöödega. Ettevõtte juht Margus Sarapik võtab ettevõtte sujuva toimimise ka eriolukorra tingimustes kokku märksõnaga „koostöö“. „See on praegustes tingimustes tähtsam kui kunagi varem,“ kinnitab ta.
„Teame ju kõik, et ettevõtte põhiväärtuseks on inimesed,“ ütleb Sarapik. „Praegu on hea võimalus kõigil töötajatel mõelda raamidest väljapoole ning omalt poolt uusi ideid pakkuda. Keerulises situatsioonis tuleb hästi välja inimeste suhtumine – kas nähakse vaid raskusi ja takistusi või mõeldakse innovaatiliselt.“

Kui juhid on varem oma personali hoidnud ja väärtustanud, siis on Sarapiku sõnul kergem ületada ka rasked ajad – märksa rohkem tullakse üksteisele vastu ning leitakse üheskoos lahendusi.

Geo S.T. on seadnud endale eesmärgiks arendada kodukontoris töötamise efektiivsust ja tagada piisav tööhõive, säilitamaks kogu praegune kollektiiv. „Üritame pidevalt kaasas käia kõige uuemate tehnoloogiate ja trendidega. Need, kes keelduvad alguses olukorda parandamast sellepärast, et uuendused on neile vastumeelsed, on varem või hiljem sunnitud leppima uuendustega, mis enam midagi parandada ei pruugi,“ viitab Sarapik Lord Canningi sõnastatud mõttele.

Professionaalsus ja head suhted kui tulemuslik turundus

„Geo S.T. on vastutustundlik ja ausatel põhimõtetel tegutsev ettevõte,“ selgitab firma juht Margus Sarapik oma kollektiivi ideoloogiat. „Roheline ja säästlik mõtteviis ning võimalikult suures mahus looduslike materjalide kasutamine,“ loetleb ta peamisi viise, kuidas see ettevõtte tegevuses väljendub.

Sarapiku sõnul on äärmiselt oluline suhtlus kliendiga, eriti nende töötajate puhul, kes on vahetult objektil toimetamas. „Sellest sõltuvad head suhted kliendiga tulevikus. Kui oled ühel objektil esindusliku tööeetika ja positiivse suhtumisega silma paistnud, avanevad paljud teisedki uksed.“

Näiteks tõestas üks Geo S.T. geodeet ennast hea spetsialisti ja suhtlejana Soome Olkiluoto 3 tuumaelektrijaama ehitusel. „Selle tulemusel avanesid uued võimalused sarnastel objektidel nii Hiinas kui ka Prantsusmaal,“ tutvustab Sarapik konkreetset näidet. „Samuti võib sellele kinnitust leida Eestist – kvaliteetne töö ja hea suhtlus on ettevõtte algusaastatest tänaseni hoidnud meie püsiklientidena selliseid suuri ettevõtteid nagu Tallinna Lennujaam AS, Paulig Baltic AS, Leonhard Weiss RTE jpt.“

Kolleegidest võivad saada ka head sõbrad

Geo S.T. on esimene geodeesiaettevõtte Põhjamaades ja Balti regioonis, millele omistati juba 2001. aastal kvaliteedijuhtimise sertifikaat ISO 9001:2000. Samuti on tegemist esimese ettevõttega Eestis, kes alustas mõõdistamisi reaalkinemaatilise GPS-i meetodil. „Me ei tee kunagi järeleandmisi ausa äri ajamise põhimõtetes ega enda ettevõtte kvaliteedipoliitika ja eesmärkide täitmisel.“

Selliste põhimõtete pidev järgimine on loonud meeskonnas stabiilsuse tagamiseks olulise tasakaalu. „Meie kollektiivis on piisavalt nii kogenud spetsialiste kui ka neid, kes alles valdkonna peensusi õpivad. See hoiab kogu meeskonda pidevas arenemise ja parenemise vaimus,“ selgitab Margus Sarapik.

Geo S.T. suhtluskultuur ei laiene loomulikult ainult klientidele – viisakad ja soojad ollakse ka üksteise vastu, seega ei toimeta ettevõtte kontoris lihtsalt kolleegid, vaid sõbrad. „Tänu avatud suhtlemisele on kergem anda konstruktiivset tagasisidet oma kolleegidele ja võtta vastu kommentaare teistelt.“

Tellijad otsivad usaldusväärsust ja stabiilsust

Kolmveerand miljoni euro suuruse müügituluga kasumis olev Geo S.T. pakub tööd 16 inimesele ja on Creditinfo krediidireitingu andmetel eeskujulik ettevõtte. „Kasutame Eesti eduka ettevõtte tunnustust oma kodulehel, reklaamimaks end usaldusväärse koostööpartnerina. Kasutame märgist julgelt ka sotsiaalmeediakanalites, nagu Facebook ja LinkedIn,“ mainib Sarapik.

Firma visioon on pakkuda ainult väga kõrge kvaliteediga tööd ja olla tellijale parim valik. „Samas on meie tegevusvaldkonnas oluline silmas pidada, et geodeesiaettevõttena peame alati olema sõltumatud ega tohi olla kallutatud tellija poole.“

Postituse teema