icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Videovalveteenus lisab tavapärasele tehnilise valve teenusele väga olulist lisaväärtust

18. aug. 2020

„Videovalveteenus on suurepärane võimalus lisada tavapärasele tehnilise valve teenusele väga olulist lisaväärtust ja -võimalusi,“ selgitab Eesti eduka ettevõtte tunnustuse pälvinud Securitas Eesti kliendikogemuse juht Viljar Avastu. „Samuti annab see lisaväärtust ka väljaspool turvalisusteemasid. Näiteks on videovalvesüsteeme võimalik kasutada häirete korral nii olukorra tuvastamiseks kui ka lahendamiseks, erinevate läbipääsusüsteemide korraldamiseks, aga ka turundus- ja müügitegevuses.“
Tehnilised lahendused

Securitas kasutab universaalset videoplatvormi (UVP) erinevate videosüsteemide videopiltide jälgimiseks (Milestone, Mirasys, Hikvision, Dahua, Nuuo jt). „Isegi juhul, kui teie salvesti või server ei sobi kohe meie tarkvaraga, võib vahel piisata vaid väga väikesest investeeringust, et salvesti välja vahetada ja meie juhtimiskeskusega ühilduvus luua,“ räägib Avastu.

„Häirete teenindamise lihtsustamiseks küsime kliendilt andurite ja kaamerate asukohajoonised ning kanname need sisse programmi, et operaatoritel oleks täpne ülevaade, kus asub häiret andnud andur, sellele lähim kaamera ja muud olulised punktid objektil. Kui teil neid plaane ei ole, siis koostame need teie eest,“ kinnitab kliendikogemuse juht.

Mis juhtub häirete korral?

Objekti valve- ja/või automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemi häired suunatakse juhtimiskeskusesse koos objekti videosüsteemi kaamerapildiga.

Securitase videovalveteenuses jälgib häire korral videopilte juhtimiskeskuse videooperaator. Objektil ohtu märgates lahendatakse see distantsilt või saadetakse objektile patrullteenistus.

Ohu tuvastamise korral saab kaasata kohe ka operatiivteenistused (politsei, päästeamet jt).

Videojälgimisteenuse eelised:

 • võimaldab häirete korral operatiivselt valveobjektil toimuva jälgimist (patrulli kohale sõitmine võtab tavapäraselt rohkem aega kui operaatoril kiirelt kaamerate avamine);
 • väheneb oluliselt patrulli põhjuseta väljasõitude arv;
 • väheneb oluliselt kontaktisikutele põhjuseta helistamine töövälisel ajal;
 • lisab võimaluse teha videopatrullringkäike.

Videoanalüüsil pöörame me erilist tähelepanu:

 • häiret andnud tsooni alal liikumistele;
 • üldkasutatavatele aladele;
 • tuleohutust puudutavatele teguritele;
 • kaamerate töökorrale ja vaateväljale;
 • valgustusele;
 • teistele suurenenud turvariskidele viitavatele asjaoludele (nt katkised uksed, aknad, aed jne).

Võimalik on läbi viia ka videopatrullringkäike valvataval alal, mis on hea ja efektiivne alternatiiv tavapärasele patrullteenusele. Securitase operaator teeb sel juhul objekti ülevaatuse, avades ja jälgides objektil olevaid kaameraid „libiseva“ graafiku alusel.

Videoarhiividest on võimalik ka väljavõtete tegemine ja salvestatud materjalide väljastamine nii kliendile kui ka õiguskaitseorganitele nende nõudmisel.

Kui kliendi videosüsteem on juba juhtimiskeskusesse ühendatud ja sinna juurde lisatakse ka fonosüsteem, siis on võimalik juhtimiskeskusele distantsilt ka erinevaid ligipääse tekitada. Nende võimaluste loomine on tänapäeval üsna soodsalt lahendatav (uste, võtmekappide, tõkkepuude, väravate jms avamiseks).

Juhtimiskeskusel on võimekus anda videofono kõnede korral distantsilt tuge näiteks töövälisel ajal ja avada uksi, väravaid, tõkkepuid jms. Mõned elulised näited:

 • kulleritele kauba kohale toimetamiseks väravate/uste avamine;
 • võtmekapist võtit vajava inimese abistamine;
 • tõkkepuu avamine sõidukite pääsemiseks territooriumile;
 • päästeameti suunamine ja neile uste, väravate, tõkkepuude jm avamine, et nad pääseksid operatiivselt objekti automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemini;
 • patrullekipaaži abistamine.

Lisaks ülaltoodud näidetele saab videovalvesüsteeme kasutada ka julgeolekukontrolli tegemiseks, näiteks töötajate pääsu tagamisel piiratud ligipääsuga aladele.

Edukalt annab rakendada videovalvesüsteeme ka müügi- ja turundustegevuses. Heaks näiteks on äritegevuse analüüs ja turundustegevuse ning personali planeerimine kauplustes, kus kaameratega on võimalik loendada kaupluse külastajaid, saada külastajatest demograafiline ülevaade ning jälgida ostuteekondasid. Lahendus on suureks abiks ka praegu aktuaalse probleemi lahendamisel – kaupluste piiratud külastajate arvu tagamisel.

Postituse teema