icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

SystemTest: nutikad automaatikalahendused parandavad ettevõtete konkurentsivõimet

26. nov. 2020

1991. aastal asutatud inseneribüroo SystemTest OÜ kestlikkuse ja edu aluseks on olnud järjepidev tootearendus, keskendumine parimate lahenduste leidmisele ning meeskonnatöö. Aastatega saavutatud tugev turupositsioon on aidanud võita suuremaid automaatikaprojekte ja laiendada kliendibaasi.

Aastaga 52% võrra müügitulu suurendanud SystemTesti häid juhtimisotsuseid ja majandustulemusi ning pühendunud meeskonnatööd on märganud lisaks Creditinfole mitmed teisedki organisatsioonid. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on 2020. aastal andnud SystemTestile arhitektuuri- ja projekteerimise valdkonna kõige konkurentsivõimelisema ettevõtte tiitli. Samuti on Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit tunnistanud SystemTesti heade majandustulemuste alusel selle aasta üheks parimaks elektrivaldkonna ettevõtteks. „Tööstusautomaatika täislahenduste pakkujana on meile edu toonud eelkõige innovaatiliste lahenduste ja kaasaegse tehnoloogia kasutamine automaatikasüsteemides, samuti meeskonnatöö ja kontsernisisene sünergia. Edu aluseks on olnud mitmed suuremahulised ja keerukad projektid, mis on nõudnud eri spetsialistide tihedat koostööd ja süvenemist kliendi tehnoloogilisse protsessi,” räägib SystemTesti juhatuse liige Urmas Paisnik.

2019. aastal oli SystemTestil käsil mitu suuremahulist projekti, mis aitasid oluliselt kasvatada müügikäivet. „Üks suuremaid projekte oli Sillamäe sadama ammoniaagiterminali automaatikasüsteem, kus rakendasime keerukaid tehnoloogilisi ja tarkvaralisi lahendusi. Sel aastal ootavad lõpetamist veetaristu ja puidutööstuse projektid. Mitmed neist sisaldavad komplitseeritud tehnilisi lahendusi, kus kasutatakse uusi kontrollereid ja uudset tarkvara. Selliste nõudlike tingimustega projektid eeldavad meie inseneridelt pidevat teadmiste ja oskuste arendamist ning uue tehnoloogia tundmaõppimist,“ ütleb Paisnik.

EuroChem Groupi Sillamäe ammoniaagiterminal

Innovaatilised automaatikalahendused

SystemTest on keskendunud tööstusautomaatika süsteemide ja madalpinge elektripaigaldiste terviklahenduste loomisele. Meeskonna peamiste kompetentside hulka kuuluvad inseneritöö oskused, nagu elektri- ja automaatikapaigaldiste projekteerimine, ehitamine, programmeerimine ning käivitamine, samuti elektri-automaatika kilpide valmistamine ja paigaldus. „Nutikate automaatikalahendustega pakume oma klientidele lisandväärtust ja aitame parandada nende konkurentsivõimet. Tootmisprotsesside täpsema juhtimise ja elektrienergia kasutuse seire kaudu toetame puhtama elukeskkonna loomist ning süsiniku jalajälje vähendamist,“ kirjeldab Paisnik.

Ettevõttes välja töötatud automaatikalahendused võimaldavad tootmisettevõtetel tehnoloogilisi protsesse täpselt monitoorida ja juhtida, see tähendab operatiivselt reageerida protsessi võimalikele muutustele ja kõrvalekalletele. „Elektrienergia kasutuse mõõtmiseks paigaldatakse seadmetele targad elektriarvestid, mis salvestavad energiakasutuse infot ja edastavad seda ettevõtte serverisse või otse pilve. Sellised targad arvestid on kaugjälgitavad ja võimaldavad seirata seadmete elektrienergia tarbimist distantsilt. Tootmisseadmete elektrikasutuse seire kaudu on võimalik näiteks hinnata seadmete füüsilist kulumist, kuna see toob tavaliselt kaasa elektrikulu suurenemise,“ selgitab Paisnik. Kaasaegsete tootmisseadmete kasutuselevõtt ja tehnoloogiliste protsesside täpsem juhtimine aitavad ettevõtetel omakorda vähendada heitmeid ning mõju ümbritsevale keskkonnale.

Osula graanulitehase SCADA-lahendus

Kliendid väärtustavad suure kogemuspagasiga meeskonda

SystemTesti peamisteks kliendigruppideks on aja jooksul kujunenud taristu-, tööstus- ja vee-ettevõtted. Tihedat koostööd tehakse valdkonna tunnustatud tarnijatega nagu Siemens, Turck, Comat ja Banner. Klientide tagasiside põhjal hinnatakse SystemTesti meeskonna mitmekesiseid kompetentse, usaldusväärsust, tasakaalustatud vanuselist struktuuri ning eri põlvkondade sujuvat ja vastastikku täiendavat ühistööd. „Meie koostöö SystemTestiga on olnud ladus ja lahendustele orienteeritud nii projekteerimistöödel kui ka elektri- ja automaatika süsteemide rajamisel. Hea meel on tõdeda, et projekti koostades mõeldakse ette ning ehitades omatakse piisavalt kogemusi, mis tagab objektil operatiivse ja sujuva tegutsemise,“ räägib Schöttli Keskkonnatehnika AS-i juhataja Tarmo Juhanson.

SystemTestis peetakse oluliseks varaks professionaalset meeskonda, kellele on loodud motiveeriv keskkond, kus saaks teha tööd vajaliku pühendumisega. Tunnistust töötajakesksest õhkkonnast annab näiteks see, et mitmed töötajad on ettevõttes alates selle loomisest. „Neid on siin hoidnud eelkõige huvi IT ning automaatika vastu ja sobilik töökultuur. Kuna iga projekt on erinev ja esitab uusi väljakutseid, siis ei teki töös rutiini. Nooremate inseneride innukas uudishimu ja vanemate kolleegide kogemused moodustavad ühtse terviku – meeskondlik sünergia aitab leida optimaalseid lahendusi projektide käigus tekkivatele väljakutsetele,“ kirjeldab Paisnik.

Kohtla-Järve biopuhasti

Ettevõtte töökultuuri tähtsaks osaks on olla tulemustele orienteeritud ja otsida pidevalt uusi innovaatilisi väljundeid. „Liitusime hiljuti Soome kontserniga CTS Engtec Oy, nii et koostöö toimub meil nii ettevõtte siseselt kui ka kontserni tasandil. Kontserni laiapõhjalised kompetentsid ja ressursid võimaldavad meil paremini vastata klientide ootustele ja vajadustele tööstusautomaatika ning digitaliseerimise valdkonnas nii Eestis kui rahvusvahelisel areenil. Ühtlasi loob rahvusvahelise grupi osaks olemine meile paremad võimalused käia turu arengutega kaasas, sest lähiaastatel näeme tööstusautomaatika arengu märksõnadena tööstusrobotite suuremat kasutust, tähelepanu energia säästmisele ja taastuvenergia kasutusele, samuti 5G laiemat levikut,“ räägib Paisnik.

Postituse teema