icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Maksehäirete vältimiseks soovitame sulgeda krediidi 21 687 ettevõttel

5. nov. 2021

Möödunud kuul muutusid viimase majandusaasta aruande puudumise tõttu krediidihinnangud negatiivseks 21 687 ettevõttel. See on üle 6 000 ettevõtte enam kui koroonakriisi algusele eelnenud perioodi, 2019. aasta oktoobrikuuga võrreldes. Kokku on Eestis registreeritud üle 230 tuhande ettevõtte, kellest nüüd on ligi 72 000 halva krediidihinnanguga.

Creditinfo Eesti tegevjuhi Ege Metsandi sõnul tuleb samas silmas pidada, et ka ettevõtteid luuakse aina enam. Creditinfo soovitab värskelt negatiivse krediidihinnangu saanud ettevõtete krediidi koheselt sulgeda, kuna nendega arveldamine on keskmiselt riskantsem. Info krediidihinnangutest leiab e-Krediidiinfo portaalist.

Kõnealune negatiivne muudatus puudutab seni positiivse krediidihinnanguga firmasid, kes ei ole esitanud 2020. aasta majandusaasta aruannet.

Enim probleemseid ettevõtteid tegutseb kinnisvara ja nõustamise tegevusaladel
Tegevusalati jäeti enim majandusaasta aruandeid esitamata „Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus“ ning „Elamute ja mitteeluhoonete ehitus“ valdkondades, kus negatiivse krediidihinnangu sai ligi 2000 ettevõtet.

„Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine“ ning „Raamatupidamine, maksualane nõustamine“ valdkondades tegutsevatest ettevõtetest ligi 1800 jättis oma majandusaasta aruande esitamata, pälvides samuti negatiivse krediidihinnangu.

Miks majandusaasta aruanne on oluline?
Majandusaasta aruande esitamata jätmisega rikutakse seadust. Samas pole täna riigil hästi toimivaid mehhanisme, mis selliselt tegutsevaid ettevõtteid mõjutaks. Selle tõestuseks on fakt, et igal aastal on aina enam ettevõtteid, kes ei esita oma majandustegevuse kohta aruannet.
Ege Metsandi sõnul kasvab igal aastal korduvalt aruande esitamata jätnud ettevõtete osakaal. „Käesoleval aastal oli 11% aruande esitamata jätnud ettevõtetest sellised, kes pole juba 2 või enam aastat oma majandusseisu avalikustanud,“ viitas Ege Metsandi.

Aruande esitamata jätmine võib viibida erinevatel põhjustel. Suur osa ettevõtteid viivitavad aruande esitamisega, kuna nende majandusseis on halvenenud ning üritatakse varjata ettevõtte maksevõime tegelikku seisu.

„Seda tõestab ka Creditinfo kaks korda aastas läbiviidav ettevõtete maksekäitumise uuring,“ viitas Ege Metsandi. Võrreldes esimese poolaasta uuringuga lisanduvad teise poolaasta uuringusse ka ettevõtted, kes esitavad aruanded kuni pool aastat pärast ettenähtud tähtaega ning kelle maksekäitumine on üldiselt nõrgem. Uuringutest selgub, et majandusaasta aruande esitamisega hilinenud ettevõtete seas on kõrge krediidiriskiga ettevõtete osakaal alati suurem.

Aruanne võib ka tugevatel ettevõtetel esitamata olla
Samas on majandusaasta aruande esitamisega hilinejate hulgas ka hea reitinguga keskmisi ja suuri ettevõtteid, kes viivitavad aruande esitamisega tihti ärilistel põhjustel: soov konkurentidele oma info võimalikult hilja kättesaadavaks teha; eri riikides asuvate grupi ettevõtete finantsinfo koondamise pikk ja keeruline protsess; või näiteks rahvusvahelistes kontsernides kontserni nõuetega arvestamine.

Negatiivne krediidihinnang piirab ettevõtte kasvuvõimalusi
„Negatiivse krediidihinnangu korral on ettevõtte krediidirisk väga kõrge ja Creditinfo sellisele ettevõttele krediidiga müüa ei soovita. Seega võib negatiivne krediidihinnang kitsendada antud ettevõttele pangast laenusaamise võimalusi, mõjutada tarnijaid kehtestama talle karmimad ettemaksutingimused või põhjustada olukorra, kus ettevõte jääb ilma mõnest uuest kliendist,“ lisas Ege Metsandi.

Krediidihinnangu ümberarvutamine ei puuduta uusi ettevõtteid ega neid, kelle majandusaasta lõpust ei ole möödunud veel kuus kuud.
Krediidihinnang arvutatakse ettevõtte majandus-, finants- ja maksekommete info põhjal ning seda kasutavad krediidiotsusteks pangandus-, telekommunikatsiooni-, kütuse-, kaubandus- ja paljude teiste sektorite krediteerijad.

AS Creditinfo Eesti on Eesti turuliider finantsinformatsiooni kogumise, töötlemise ja vahendamise valdkonnas, omades kõige põhjalikumat ja kvaliteetsemat andmekogu. Ettevõte on üle 25 aasta tegelenud Eesti äriühingute ja eraisikute majandus- ja finantsandmete kogumise ning neile lisaväärtuse loomisega. Creditinfo eesmärk on aidata klientidel teha tarku äriotsuseid, pakkudes selleks nutikaid ja kvaliteetseid andmevahetuse, andmeanalüütika ning tarkvaralahendusi.

Postituse teema