icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Diaway OÜ: kompromissitult tugevate põhimõtetega loodud edukas IT-äri

12. jaan. 2022

2017. aastal asutatud Diaway OÜ pakub andmemajutust ja andmevõrkude terviklahendusi organisatsioonidele, kellel on suurte andmemahtude hoiustamise ja töötlemise vajadus. Diaway disainib, juurutab ja optimeerib tarkvara- ja andmesüsteeme, mis võimaldavad ettevõtetel, pilveteenuste pakkujatel ja tarkvarafirmadel luua lisandväärtust oma andmetest.

Euroopa innovatsioonipealinnast laia maalima

Diawayd võib julgelt nimetada IT eduetaloniks, kes jätkuvalt Eestis tegutsedes on globaalselt äri tehes tuule tiibadesse saanud. Ettevõtte asutajatel Aleksandr Ragelil ja Dmitrii Liautovil on mitmekülgne IT-valdkonna kogemuste pagas – kahepeale kokku 30 aasta jagu – tööst rahvusvahelistes organisatsioonides. Aleksandril on põhjalikud teadmised andmekeskuste operatsioonide juhtimisest ja mastaapsete andmetaristute ehitamisest, mis on sealjuures maksimaalselt ökonoomsed. Dimitrii on saavutanud suurepäraseid tulemusi äriprotsesside optimeerimises läbi targalt teostatud tehniliste lahenduste.

Diaway kliendid asuvad pea igal mandril. 2021. aasta müügikäibest 40% laekus Euroopas tegutsevatelt koostööpartneritelt ja sama palju tulust tõid tellimused USA-st. Ülejäänud tellimused tulid Aasia piirkonnast. 2021. aasta müügikäibe kasv on 60% võrreldes aasta varasemaga. Vaatamata elektroonikatööstuse tarneraskustele ning valdavale ebakindlusele ja ebastabiilsusele maailmaturgudel õnnestus ettevõttel kasumlikkust olulisel määral suurendada.

Ettevõtte kontor asub Tallinna vanalinnas ning äsja rajatud süsteemiintegratsiooni üksus ja laopind kesklinnas. Diaway asutajad on rahul kohaliku ärikeskkonna ja atmosfääriga. Inspiratsiooni saadakse nii kohalikust kultuurist kui ka geograafiast – globaalselt toimivad serverid kannavad toredaid Eesti kohanimesid: Allika, Tartu, Valga, Viimsi, Kirna.

Western Digitali tunnustus partnerile: Ida-Euroopa parima süsteemi integreerija auhind 2021

Tugevad põhimõtted

Suur turunõudlus annab võimenduse igale ärile, kes suudab pakkuda klientidele vajalikke lahendusi. Diawayd eristab konkurentidest paindlikkus pakkuda kliendi vajadustele kohandatud ökonoomseid lahendusi ning spetsiifiline oskusteave ja mitmekülgne kogemus, millest lähtuvalt on ettevõttel võimekus tarnida stabiilselt kvaliteetseid ja komplektseid tooteid ja teenuseid. „Algusest peale on meie eesmärk olnud teostada ise võimalikult laia tööde mahtu, milles meil on pädevus ja kompetentsid. Ärimissiooni vaates on Diaway sillaks riistvaramüüjate ja tarkvaratootjate vahel, kes „tõlgib“ omavahelist suhtlust ning aitab kasutusele võtta värskeimaid ja parimaid tehnoloogiaid,“ selgitab Diaway kaasasutaja ja juhatuse liige Aleksandr Ragel.

Diaway tuumiktiim lähtub põhimõttest, et IT-taristu rajamisel on olemas üks ainuke parim lahendus, mis tagab efektiivsuse, töökindluse ja kokkuhoiu. Kliendid teavad ja tunnustavad Diawayd kui partnerit, kes oskab rätsepatööna kokku panna parimad IT-lahendused just nende vajaduste jaoks ega tee protsessis järeleandmisi kvaliteedi arvelt.

Nelja tegevusaasta jooksul on sihipäraselt kujundatud usaldusel rajanevaid pikaajalisi ärisuhteid. „Oluline põhimõte äritegevuses on meie jaoks kompromissitu ausus ja mittekonformism – julgus ja tahe erineda ja käia oma rada, luua oma nišš. Kliendid hindavad seda meie juures.“ räägib Ragel. „Oleme valdkonnas tuntud uuenduslike lahenduste poolest, millega käib paradoksaalsel kombel kaasas mõneti vana kooli ärieetika, mis ei jäta kohta oportunismile ja konformismile. Pikaajaliste usalduslike ärisuhete loomise eesmärgil eelistame oma äripartneritega silmast silma kohtuda ja kokkuleppeid sõlmida. Isikliku lähenemise ja pühendumisega oleme nii klientide kui ka tarnijate jaoks teinud lihtsaks meile lojaalne olla.“ Diaway tandemi kindlameelne ärieetika on end tõestanud. Ettevõte on aastaid olnud AMD eliitpartner ja ühtlasi tugev koostööpartner Põhjamaade ühele suurimale võrgufirmale Juniper Networks. Hiljuti tunnustas Western Digital – üks maailma suurimaid kõvaketaste tootjaid – Diawayd Ida-Euroopa parima süsteemi integreerija auhinnaga.

Diaway Edgebox andmekeskuse lahendus, mida on tellitud üle 40 riiki maailmas

Kriis karastab ja arendab

Seoses 2020. aastal lahvatanud ja tänase päevani vältava globaalse kiibikriisiga on tarneraskustega silmitsi paljud tööstussektorid. Doominoefektina on üles kruvitud nii komponentide kui ka lõpptoodete ja teenuste hinnad, mida lisaks võimendab paljudes juhtivate lääneriikide majandustes püsiv inflatsioon. „Prognoosime, et kiipide defitsiit jätkub vähemalt 2022. aasta I kvartali lõpuni. Näeme, et keerulistel tingimustel on mõju klientide äri- ja eelarveplaanidele käesoleval aastal – üldjoontes ollakse äraootavad ja ettevaatlikud. Seoses elektroonikatööstuse tarneraskuste ning logistilistest pudelikaeladest tulenevate pikkade ooteaegadega on ka meil olnud raske teha täpseid strateegilisi tegevus- ja finantsplaane. Samal ajal näeme enda jaoks turul hoopis sobivat võimalust, kuna suurettevõtetel on terav vajadus asjatundlikult planeeritud ja professionaalselt teostatud IT-taristu järele. Järjepidevalt kasvavate digitaalsete andmemahtude tuules saame kasvatada oma kliendibaasi,“ täpsustab Ragel. „Oleme sihikindlalt ja mõtestatult töötanud selle nimel, et luua ettevõttele kindel vundament, hea maine ning stabiilsed äri- ja koostöösuhted, mille toel saame võimalikud kriisid üle elada ning soodsatel aegadel äri arendada.“

Diaway IT-lahendused on pakendatud ja valmis kliendile saatmiseks

Möödunud 2021. aasta tõi märgilise muutuse Diaway äritegevusse. Ettevõte rajas esmakordselt oma süsteemiintegratsiooni üksuse ja lao, mille tarvis laiendati rendipinda ja värvati tööjõudu. Seoses olukorraga maailmaturul – ja osaliselt ka lähtuvalt ettevõtte loomulikust evolutsioonist – muudeti äristruktuuri eraldades riistvara tarned ja teenusepõhised tegevused. Sündis kõrvalettevõte Calm Technologies OÜ, mille kaudu pakutakse IT-taristu ja andmekeskuste teenuseid, konsultatsioone ja finantsmodelleerimisest, süsteemiintegratsiooni tarkvara ja tugiteenuseid. „Käesoleval aastal on meie fookuses teenuste edasiarendus, et vähendada müügikäibe sõltuvust vaid riistavaralistest toodetes, mis on otseselt mõjutatud komponentide kättesaadavusest maailmaturul,“ avab Ragel tulevikuplaane.

Loe lisaks: Kulud alla: läbimõeldud andmekeskused teenivad ettevõtteid tulemuslikult läbi kriiside ja õitsengute

Uuri ettevõtte kohta

Postituse teema