icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Oluline info eksportijatele & importijatele: rakendus järgmine Venemaa ja Valgevene vastaste sanktsioonide pakett

17. okt. 2022

Ukraina ja Venemaa relvakonfliktis on tänaseks küll teatav edu saatmas juba ukrainlasi, kuid sellest hoolimata on rahvusvahelisel tasandil agressorist Venemaa osas suhtumine negatiivne ning jätkatakse aktiivset sanktsioonipoliitikat.

Sellega seoses võeti vastu EL poolt juba kaheksas sanktsioonipakett, millega jätkuvalt soovitakse nii halvendada Venemaa majanduslikku olukorda kui ka pingestada Vene isikute olukorda, samuti anda signaal Ukrainas okupeeritud aladel korraldatud referendumite mitteaktsepteeritavuse osas. Täpsemalt on kaheksanda paketiga kehtestatud järgmised piirangud:

  • Loodi õiguslik raamistik Vene naftale hinnalae kehtestamiseks. See tähendab, et kui G7 riigid on hinnapiiri paika pannud, saab selle ka üle võtta (jõustada) Euroopa Liit. Kui hind on määratud, hakkab kehtima keeld transportida hinnapiirist kallimalt ostetud RU naftat kolmandatesse riikidesse. Hinnalae kehtestamine Vene naftale G7, EL ja võimalikult paljude partnerite poolt aitab oluliselt kärpida Venemaa majandustulusid (Venemaad sunnitakse naftat müüma odava hinnaga).
  • Isikuvastaste sanktsioonide nimekirja lisati 30 Ukraina oblastite annekteerimisega seotud isikut (Nende suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu ning sissesõidupiirangut Euroopa Liitu) ja 7 üksust (kaitsetööstuse ettevõtted ja Venemaa keskvalimiskomisjon). Otsustati laiendada Donetski ja Luhanski piiravate meetmete kohaldamisala Zaporižžja ja Hersoni oblastitele ning panna sanktsioonirežiimile uus nimetus – „Piiravad meetmed vastusena teatavate valitsuse kontrolli alt väljas olevate Ukraina alade ebaseaduslikule tunnustamisele, okupeerimisele või annekteerimisele Venemaa Föderatsiooni poolt“.
  • Seni kehtinud krüprovarade piirang krüptorahakottide avamiseks ja vara hoidmiseks (mitteresidentidele ehk EMÜ piirkonna elamisloaga isikutele) mitte suuremas väärtuses kui 10 000 EUR, eemaldati, ning nüüd pole see üldse lubatud.
  • Laiendati ekspordikeeldu: teatud sanktsioneerimata kemikaalidele, piinamiseks kasutatavatele kaupadele, kõrgtehnoloogiale, lennundusseadmetele, masinatele, teatud relvadele ja nende osadele, kahesuguse kasutusega kaubale.
  • Laiendati impordikeeldu: seni sanktsioneerimata terasele ja terasetoodetele, puidule ja paberile, ehetele (mitte kullast), masinatele, kemikaalidele, sigarettidele, kosmeetikale.
  • Lisatud mitmeid erandeid (teatud raua ja terasetoodete Venemaalt importimist võimaldavat kvootide ja üleminekuaegade süsteemi on muudetud selliselt, et import on võimalik kuni 30.09.2024)
  • Laiendati teenuste osutamise keeldu (IT, õigusabi, arhitektuuri, inseneriteenused).
  • Lisatud erand IT-teenuste osutamise keelust, mis lubab teha tarkvarauuendusi mittesõjalistele kasutajatele.

Julgustame kõikidel rahvusvahelistel kauplejatel võtta meiega ühendust, et koos leida & arendada Teie ettevõttele sobiva sanktsioonide kontrolli töövahendid. Meie teenustest www.creditinfo.ee/kyc

Postituse teema