icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Venemaa ja Valgevene vastaste sanktsioonide 13. pakett

26. veebr. 2024

Vene-Ukraina sõja teise aastapäeva eelõhtul (23.02.2024) võttis EL vastu järjekordse sanktsioonide paketi, mis on järjekorras juba 13. -nes. Seekord on kehtestatud sanktsioonid piirangute lisamusega erinevatele subjektidele ning vähem uuetüübiliste piirangute seadmisele. Sisuliselt jäid meetmed samaks, kuid nimekirjadesse lisati hulgaliselt uusi isikuid – nii juriidilisi kui füüsilisi.

Isikuvastaste sanktsioonide nimekirja lisati kokku 194 nime (106 füüsilist ja 88 juriidilist isikut), mis tähendab, et varade külmutamine ja sissesõidukeeld EL-i kehtib kokku üle 2100 isiku ja ettevõtte suhtes.

Karmima ekspordikontrolli nimekirja lisati 27 ettevõtet Venemaalt (17) ning lisaks Mandri-Hiinast (4), Türgist (1), Taist (1), Indiast (1), Kasahstanist (1), Sri Lankalt (1) ja Serbiast (1), kes on hõlbustanud droonide tootmist Venemaal.

Piirangute eesmärgiks on ennekõike karmistada – või võtta meetmeid sanktsioonide vältimise osas – listides mitmeid logistikaettevõtteid; sanktsioneerida Põhja-Korea vastutavaid isikuid raketiabi andmise eest Venemaale ja võtta vastutusele isikud Ukraina laste deporteerimise eest ning püüde eest integreerida need lapsed Vene poolel sõjategevusse.

Samuti kehtestati ekspordikeeld droonikomponentidele, mida Venemaa kasutab agressiooni jätkamiseks Ukrainas.

Sanktsioone järgivatele ettevõttele on kindlasti oluline info eelkõige nimekirjadesse lisatud isikute osas (jätkuvalt on turuosalistel vaja olla kindlad, et nende kliendiportfellis või hankijate hulgas poleks sanktsioneeritud isikuid).

Creditinfo pakutavad tunne-oma-klienti lahendused on pakkumas kõigile huvitatud ettevõtetele kindlust nende riskide maandamisel.

Lisadokumendid:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_963
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=OJ:L_202400745
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=OJ:L_202400753

Postituse teema