icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Venemaa ja Valgevene vastaste sanktsioonide 12. pakett

21. dets. 2023

Euroopa Liit on jõustanud järjekordse sanktsioonidepaketi (järjekorras 12-es), mis peaks täiendavalt heidutama Vene Föderatsiooni ja tema kasuks tegutsevaid agressorpersoone ja – asutusi, kes on vastutavad erinevate tegevuste eest Ukraina riikliku suveräänsuse rikkumisel.

Sanktsioneeritud isikute nimekirja lisatute osas on seekordne sanktsioonipakett pigem Vene sõjatööstuse käimashoidmise ja kasvuvõimaluste vastane. Nimekirjadesse lisati 61 eraisikut ja 86 ettevõtet või asutust, mis on seotud näiteks Venemaa sõjalise ideoloogia arendamise, Vene sõjatööstuse või mis pakuvad oma teenuseid (telekom) okupeeritud aladel Ukrainas.

Ekspordipiirangud tabasid seekord Venemaa teemanditööstust, milliste produktide import EU-sse on nüüd keelatud, samuti teatud mahus metallitööstuse tooraineid. Vene (sõja)tööstuse nõrgendamiseks kehtestati keeld ka mitmete tööstuse sisendtoodete tarnimiseks Venemaale – näiteks on keelatud (või piiratud) erinevate akude, droonide valmistamise komponentide, tööpinkide jmt müük Venemaale. Ära tuleb ka märkida keeld tööstuse abistamiseks/käitamiseks vajaliku tarkvara tarnimiseks Venemaale.

Täiendavalt on seatud piirangud enargeetikasektorile, kus on kehtestatud piirangud LPG gaasi ostmisele Venemaalt ja samuti nafta hinnalae järgimiseks (keelatud on tankerite müük kolmandatele riikidele, et Venemaa nende abil ikkagi limidist kallimalt naftaga kaubelda ei saaks).

Ühe huvitava uue kohustusena on kehtestatud kaks uut meedet:

Alates 01.05.2024 rakendub kvartaalne teatamisekohustus (Eesti puhul Rahapesu Andmebüroole), mille kohaselt tuleb teatada sellistel juriidilistel isikutel – mis rohkem kui 40 protsendi ulatuses kuuluvad otseselt või kaudselt venelastele või Venemaal asutatud üksustele – EL-st välja suunatud rahaülekannetest suurusega üle 100 000 EUR;

Alates 01.07.2024 rakendub teatamiskohustus (kord semestris ehk siis 2 korda aastas) selliste juriidiliste isikute tehingutest – mis rohkem kui 40 protsendi ulatuses kuuluvad otseselt või kaudselt venelastele või Venemaal asutatud üksustele – EL-st välja suunatud rahaülekannetest suurusega üle 100 000 EUR.

NB! Olenemata aruandlust, konfidentsiaalsust ja ametisaladust käsitlevatest kohaldatavatest normidest, esitavad krediidi- ja finantseerimisasutused alates 1. juulist 2024 oma asukohaliikmesriigi pädevale asutusele kahe nädala jooksul pärast iga poolaasta lõppu teabe kõigi liidust kõnealusel poolaastal tehtud rahaliste vahendite ülekannete kohta kogusummas, mis ületab 100 000 eurot, mille nad on lõikes 1 osutatud juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste jaoks otse või kaudselt algatanud.

Lisainfo:

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2023/2874/oj

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/12/18/12th-package-of-sanctions-on-russia-s-war-of-aggression-against-ukraine-additional-61-individuals-and-86-entities-included-in-the-eu-s-sanctions-list/

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/12/18/russia-s-war-of-aggression-against-ukraine-eu-adopts-12th-package-of-economic-and-individual-sanctions/

https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid/venemaa-ja-valgevene-vastu

Postituse teema