icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Kuidas kontrollida rahvusvahelisi sanktsioone: 3 näidet

4. apr. 2023

Riiklikust sunnist ja ähvardavatest karistustest hoolimata tuleb siiski näha ka rahvusvaheliste sanktsioonide kehtestamise suuremat eesmärki, milleks Ukraina kaasuses on sõja võimalikult kiire lõpetamine ning seega võibki sanktsioonide rakendamist vaadelda kui iga isiku enda panuse andmist sõja lõpetamisse Ukrainas.

Tihtipeale aga on see temaatika võõras ning iga päev kehtivate piiravate meetmetega kokku puutuv ettevõte ei pruugi lihtsalt aru saada, kuidas alustada, kust leida infot või milliseid abivahendeid kasutada, ning siinkohal anname väikese ülevaate, kuidas oleks võimalik lihtsalt ning usaldusväärselt anda oma panus sõja lõpemisse Ukrainas.

Sobivaim sanktsioonide jälgimise lahendus väike-ettevõtjale

Ettevõtted, kelle igapäevane majandustegevus ei käsitle pidevat klientide taustauuringute läbiviimist, võivad teinekord olla keerulises olukorras, kus neil pole ei piisavalt oskusteavet ega tööjõuressursse, et hinnata riski, kas mõni nende klient või partner langeb kehtestatud piirangute alla või mitte.

Sellisel juhul on mõislik kas nimetatud risk ehk klientide kontroll mõistliku tasu eest delegeerida ettevõttest väljapoole või kasutada mugavaid ning lihtsaid, ent samas usaldusväärseid teenuseid, mis turul saadaval on.

Creditinfo pakub sellistel juhtudel ettevõtetele võimalust oma riske maandada kahel moel – delegeerides kontrolli tegemise täielikult meie hoolde või kasutades äärmiselt lihtsat ning mugavat  e-Krediidiinfo lahendust WebScreening.

Internetipõhine teenus WebScreening võimaldab nii mugavat kasutajahaldust (kui ettevõttel on rohkem kasutajaid kui üks), päringute arhiivi kui võimalust pärida nii rahvusvaheliste sanktsioonide (Euroopa Liit ja ÜRO) kui jälgimisnimekirjade (erinevate riikide nn kohalikud sanktsioonid ja “mustad nimekirjad”, teatud juhtudel näiteks ka tagaotsitavad isikud) aga ka riikliku taustaga isikute otsingu võimaluse.

Kasutame selleks laialt levinud ning rahvusvaheliselt tunnustatud teenusepakkuja LexisNexis kontrollinimekirju, mida kasutavad ka väga mitmed pangad ja finantsasutused rahvusvahelisel tasandil.

Ettevõtted, kes igakuiselt arveldavad välis-ettevõtetega

Kui tegemist on ettevõttega, kellel on rahvusvahelisi kliente või tarnijaid rohkem ning töö nendega sisuliselt igapäevane või ollakse näiteks kohustatud isikuks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse kohaselt, on mõistlik juba omada professionaalsemat abivahendit klientide ja partnerite taustakontrolli tegemiseks.

Creditinfo on sellisteks vajadusteks välja töötanud globaalse katvusega välispartnerite kontrollimiseks  kasutatava tööriista ehk veebipõhise teenuseportaali “Shared KYC Utility”. Nimetatud lahendus võimaldab üle 240 riigist või jurisdiktsioonist pärida infot seal registreeritud juriidiliste isikute osas, kasutades allikana (lisaks kohaliku regiooni omadele) laialt tunnustatud Bureau van Dijk andmekogu.

Samuti on võimalus nii ettevõtteid, kui ettevõtetega seotud isikuid kontrollida LexisNexis skriinimisnimekirjadest ning tulemustest on võimalik koostada raport, mis loomulikult säilitatakse kliendi kasutajakontol.

Kui sanktsioonide kontroll on seadusega määratud olema osa igapäevasest tööst, ehk erikohustusega isik rahvusvahelise sanktsiooni seaduse kohaselt

Creditinfo ei ole siinjuures ära unustanud ka kõiki erikohustusega isikuid sanktsioonide kontrollimisel, kelle filtrid peavad tulenevalt oma tegevusalast ja majandustegevusest töötama nii uute kliendisuhete loomisel kui olemasolevate suhete monitoorimisel, mistõttu manuaalse tegevusega on seaduse nõuete täitmine saavutatav ebamõistliku pingutusena.

Sellistele klientidele oleme välja töötanud LexisNexis skriinimisteenuse. Teenuse kasutamiseks on kodusüsteemi lihtsalt integreeritav API, mille kasutuselevõtul saate teostada enda kliendibaasist päringuid juba enda määratud regulaarsusega ja vajalikel juhtudel otse vastu LexisNexis skriinimisnimekirju.

Kasutatav lahendus on usaldusväärne ning töökindel ning kasutusel ka Creditinfo enda poolt loodud lahendustes.

Julgeme soovitada nimetatud lahenduste kasutamist ka seetõttu, et Eestis puudub riikliku taustaga isikute register (rääkimata välisriigi isikutest) ning kohustatud isikutel on tihtipeale küsimus regulaatori juhendite täitmisega, mille kohaselt tuleb ka PEP osas antud infot kontrollida usaldusväärsest ning sõltumatust allikast.

Julgeme täna kinnitada, et LexisNexis andmepakkuja poolt kasutatavad nimekirjad on tunnustatud rahvusvaheliselt, kõrge kvaliteediga ning globaalse katvusega, mistõttu kinnitame, et teenust saab usaldada PEP- staatuse kontrollimise kohustuse täitmisel.

Postituse teema