icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Meie Teenuste üldtingimused muutuvad

2. juuni 2023

Alates 3.07.2023 kehtivad uued Teenuste üldtingimused, mis on leitavad Creditinfo kodulehelt: https://creditinfo.ee/korrad-pohimotted/uldtingimused.

Üldtingimuste muudatusega avame klientidele, kes on sõlminud Teenuste osutamise raamlepingu, võimaluse kasutada e-Krediidiinfo portaalis sanktsioonide kontrolli teenust.

Postituse teema