icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Sanktsioonide kontrolli teenus nüüd avatud kõigile e-Krediidiinfo klientidele

11. juuli 2023

Tänasest avasime kõikidele e-Krediidiinfo lepingulistele klientidele võimaluse kasutada e-Krediidiinfo portaalis sanktsioonide, jälgimisnimekirjades esinemise ja riikliku tausta olemasolu kontrolli teenust.

Ülaltoodud teenuste kasutamine on hea moodus maandamaks ettevõtte maine- ning rahaliste kahjude tekkimise riski ning on ühtlasi heaks abimeheks täitmaks rahapesu- ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning rahvusvahelise sanktsiooni seaduses sätestatud kohustusi.

e-Krediidiinfo portaali abil on võimalik lihtsalt ja kiirelt kontrollida oma äripartnerite ja klientide tausta sanktsiooninimekirjadest ja veenduda ega tegemist ei ole riikliku taustaga isikuga. Sanktsioonide kontrolli teenus on kättesaadav e-Krediidiinfo lehelt https://www.e-krediidiinfo.ee/sanktsioonid

Creditinfo Eesti pakub toodud otsingulahendust koostöös rahvusvaheliselt tunnustatud LexisNexis (LexisNexis Business Information Solutions BV) korporatsiooniga, pakkumaks usaldusväärset ning kõrgekvaliteedilist andmestikku isikute osas taustakontrolli tegemiseks.

Miks kasutada sanktsioonide kontrolli teenust?
• Tea, kes on sinu kliendid ja äripartnerid. Ole teadlik, kellega tegelikult lood ärisuhted, ning kes võidavad sinu ettevõttega loodud ärisuhetest.
• Vältimaks mainekahju. Ärisuhted rahvusvaheliste sanktsioonide subjektidega ei jää ajakirjandusel märkamata.
• Hoidumaks õiguskaitseasutuste sanktsioonidest. Rahvusvaheliste sanktsioonide mittejärgimine võib kaasa tuua kriminaalvastutuse.
• Panustamaks rahvusvahelise õiguskorda ja inimõiguste tagamisse. Saate anda oma panuse terroristide ja agressorite vastu võitlemiseks.

Postituse teema