icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Eesti suurimad käibe kasvatajad 2023. aasta esimesel poolaastal e-Krediidiinfo näitel

20. sept. 2023

e-Krediidiinfo abil on kõigil huvilistel muuhulgas võimalik vaadata, kui suur on vaatluse all oleva ettevõtte eelneva kvartali maksustatav käive, kui palju ettevõte on tasunud riiklikke- ja tööjõumakse ning veenduda, ega ettevõttel ei ole Maksu- ja Tolliameti nõudeid. Need näitajad on heaks indikatsiooniks, mille alusel hinnata ettevõtte maksejõulisust ning usaldusväärsust.

Vaatlesime kirjeldatud käibeandmeid, et leida Eesti suurimad käibekasvatajad.

Suurima maksustatava käibega ettevõtted Eestis

Selle aasta I poolaasta seisuga on Eesti kõige suuremad ettevõtted müügikäibe poolest:

 • Eesti Energia AS, reg. kood 10421629,
  maksustav käive 2023. a. I poolaastal 1 574 959 563 eurot;
 • Bolt Operations OÜ, reg. kood 14532901,
  maksustav käive 2023. a. I poolaastal 592 043 691 eurot;
 • AS Eesti Gaas, reg. kood 10178905,
  maksustav käive 2023. a. I poolaastal 588 658 883 eurot;
 • ORLEN Eesti OÜ, reg. kood 10960209,
  maksustav käive 2023. a. I poolaastal 550 693 095 eurot;
 • MAXIMA Eesti OÜ, reg. kood 10765896,
  maksustav käive 2023. a. I poolaastal 412 721 638 eurot.

Enim maksustatavat käivet kasvatanud ettevõtted

Äriregistri andmetele tuginedes kasvatasid selle aasta I poolaastal oma müügikäivet summaliselt võrreldes eelneva aasta sama perioodiga just need ettevõtted:

 • Keystone Shipping OÜ, reg. kood 12219005,
  kes kasvatas käivet 244 080 149 euro võrra ehk ligi 10 korda rohkem kui 2022. a. I poolaastal;
 • Httpool Baltics OÜ, reg- kood 12513561,
  kes kasvatas käivet 222 018 277 euro võrra ehk 2 korda rohkem kui 2022. a. I poolaastal;
 • Aktsiaselts Auto 100, reg- kood 11127264,
  kes kasvatas käivet 137 880 696 euro võrra ehk 87% enam kui 2022. a. I poolaastal;
 • AS GRAANUL INVEST, reg- kood 10990825,
  kes kasvatas käivet 129 628 961 euro võrra ehk 98% enam kui 2022. a. I poolaastal;
 • Bolt Operations OÜ, reg- kood 14532901,
  kes kasvatas käivet 125 156 325 euro võrra ehk 27% enam kui 2022. a. I poolaastal.

Vaatlusalustest ettevõtetest 52%-l käive 2023. a. I poolaastal suurenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ning 47%-l langes.

Postituse teema