icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Mis on turuülevaade & millised ettevõtted sinna valitakse

4. sept. 2023

Creditinfo sektoripõhine turuülevaade on tõhus töövahend, mis annab detailse ülevaate Sulle huvipakkuvast turusektorist.

Turuülevaate esimene osa annab ülevaate kogu sektori turumahust: kaasatud on kõik Eesti ettevõtted, kes on põhi- või kõrvaltegevusalana teeninud müügitulu valitud sektoris. Graafiliselt on välja toodud, kui palju ettevõtteid üldse sektori tegevusala käivet näitavad, kui suur on tegevusala turumaht ja millised on trendid.

Teine osa annab detailse ülevaate ettevõtetest, mis kuuluvad antud sektori valimisse. Vaikimisi on valimisse kaasatud 70 suuremat ettevõtet käibe alusel, kuid valimi koosseisu saad muuta täpselt enda konkurentsi, kliendibaasi või sihtgruppi arvesse võttes.

Mille alusel valitakse turuülevaatesse ettevõtteid

Üldiselt moodustuvad turuülevaate valimid sektoriti automaatselt. Iga sektor on defineeritud EMTAK-koodide põhjal (võib olla ainult 1 tegevusala, aga võib olla ka rohkem).

Valimi moodustavad TOP70 ettevõtet sektori käibe järgi, seda järgnevatel lisatingimustel:

  • ettevõte on tegutsev = äriregistri staatus peab olema ‘registrisse kantud
  • kõnealuse sektori käive1 peab moodustama vähemalt 25% ettevõtte kogukäibest

1 – Sektori käive = käivete summa, mida on kajastatud sektori defineerimisel kasutatud EMTAKite all.

Turuülevaate sektoreid on 17 erinevas kategoorias

Creditinfo pakub turuülevaateid enam kui sajast erinevast sektorist. Oleme jaotanud antud sektorid 17 üldisema kategooria alla, mille hulgast on kliendil hõlpsam leida huvipakkuv sektor.

Iga sektor koondab enda alla mitmeid EMTAK koode, andes nii ülevaatlikuma pildi reaalse ärivaldkonna turuolukorrast.

Näiteks sektor ‘pakendi ja taara tootjad‘ on defineeritud järgmiste tegevusalade kaudu:
• Puittaara ja puitaluste tootmine (EMTAK 16241)
• Plasttaara tootmine (EMTAK 22221)
• Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine (EMTAK 17211)

Toome ka näite antud sektori ettevõttest: Aarspak tootmine OÜ.

Tema 2022 müügitulu tegevusalade lõikes oli järgmine:

Tegevusala (EMTAK) Müügitulu 2022 Osakaal
Plasttaara tootmine (22221) 431 572 50.91%
Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine (17211) 354 415 41.81%
Köitmine ja selle sidusalad (18141) 49 355 5.82%
Spetsialiseerimata hulgikaubandus (46901) 12 388 1.46%

Kokku tema käive pakendi ja taara tootjad sektoris on 785 987 €, mis moodustab ettevõtte kogukäibest 92,72%. Antud käive on piisavalt suur, et kuuluda top70 hulka.

Vali endale meelepärane sektor ja paari klikiga saad enda e-mailile värske turuülevaate:

https://marketreview.creditinfo.ee/et/sektors

Postituse teema