icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Jaanuarikuus meie turuülevaated soodushinnaga

22. jaan. 2024

Jaanuarikuus pakume kõikidele huvilistele meie turuülevaateid pea 25% soodustusega. Telli sobiva sektori turuülevaade > https://marketreview.creditinfo.ee/et/sektors

Creditinfo sektoripõhine turuülevaade on tõhus töövahend, mis annab detailse ülevaate Sulle huvipakkuvast turusektorist. Turuülevaatega leiad vastused küsimustele:

  • Kes on tegijad sinu turusegmendis? Aga sinu sihtturgudel?
  • Saa teada, kes sektoris tegutsevad.
  • Kas sinu ettevõtte käibe kasv on hea või läks teistel paremini?
  • Võrdle enda tulemusi konkurentide ja turu keskmisega.

Kui turuosaliste info koondamine on aeganõudev ja tüütu, siis telli kompaktne turuülevaade, mis koondab kogu vajamineva info üheks mugavaks tööriistaks.

Creditinfo Turuülevaate tellimise keskkond võimaldab sul valida endale sobiv turusektor ning kujundada Turuülevaate valim lähtudes enda vajadustest.

Creditinfo turuülevaade koosneb kolmest osast:

Esimene osa annab ülevaate kogu sektori turumahust. Kaasatud on kõik Eesti ettevõtted, kes on põhi- või kõrvaltegevusalana teeninud müügitulu valitud sektoris. Graafiliselt on välja toodud, kui palju ettevõtteid üldse sektori tegevusala käivet näitavad, kui suur on tegevusala turumaht ja millised on trendid.

Teine osa annab detailse ülevaate ettevõtetest, mis kuuluvad antud sektori valimisse. Vaikimisi on valimisse kaasatud 70 suuremat ettevõtet käibe alusel, kuid valimi koosseisu saad muuta täpselt enda konkurentsi, kliendibaasi või sihtgruppi arvesse võttes. Ülevaate teine osa kaasab nende ettevõtete detailsema finantsinfo:

  • ettevõtete krediidikvaliteedi, kasumi ja müügitulu (sh ekspordist ja Eestist) jaotus;
  • suurimad kasumi ja müügitulu kasvatajad ja langejad;
  • valimi keskmised näitajad ja suhtarvud.

Tellides turuülevaate Ekspert versiooni, lisandub Turuülevaatele ka kolmas osa, mis annab ülevaate valimi ettevõtete kahe viimase aasta bilansist ja kasumiaruandest, tähtsamatest suhtarvudest, juhtkonna koosseisust ning tegelikest kasusaajatest.

Põhjalikumaks andmete analüüsimiseks anname Ekspert versiooniga kaasa ka Exceli faili kõikide valimi ettevõtete bilansi ja kasumiaruande näitajate ning peamiste suhtarvudega.

Postituse teema