icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Välisriikide ettevõtete raportid – mis neis sisaldub?

7. dets. 2023

Ettevõtluses on tavapärased juhtumid, kus ärikontaktid viivad kokkupuuteni partnerite või klientidega piiri tagant. Tihtipeale on näiteks tootmiseks vajalike materjalide tarned paratamatult seotud varustusahela ülesehitamisega välisriigi partnerite näol ning riskide hajutamiseks on ettevõttel mõistlik luua kontaktid erinevate tarnijatega, kuna alati ei pruugi piisavalt kiire ja vajalike materjalide tarne tagamiseks piisata ühest partnerist.

Välisriigi ettevõtted on aga meile üldjuhul võõrad, turul tegutseb pettureid ja pole üldse selge kas potensiaalne partner suudab oma lubadusi täita. Seega on vaja koguda oma potensiaalsete partnerite osas taustinfot, et hinnata, kas partner on piisavalt usaldusväärne, piisavalt kapitaliseeritud ning ennekõike jätkusuutlikult tegutsev ettevõte, sest eesmärgiks on ju koostöösuhte loomine, mis peaks andma viljakaid tulemusi.

Vähetähtis ei ole siinjuures ka finantsriskide maandamine, kuivõrd tundmatu taustaga ettevõtetega tehinguid tehes puudub kindlustunne nii tarne toimumiseks; esineb oht pettuse ohvriks langemiseks kui võimaliku jõusoleva sanktsioonipoliitika rikkumise riski realiseerumiseks.

Kust aga leida usaldusväärset infot ettevõtete taustainfo kontrollimiseks ning potensiaalse partneri majandusseisu kohta info saamiseks? Kas meiega suhtleval kontaktisikul on ikka selle ettevõtte esindamise õigus? Kas potensiaalne partner üldse tegutseb sellel tegevusalal, mil väidab end tegutsevat? Milline on selle ettevõtte omandi- ja juhtimisstruktuur, millised on majandusnäitajad?

Ilmselgelt peavad ülaltoodud küsimused saama vastuse enne kui asutakse selle partneriga lepingulisse suhtesse, mistõttu on ülimalt oluline usaldusväärse ja kvaliteetse info kogumine, veendumaks, et erinevad riskid on selle partneri puhul maandatud.

Creditinfo pakub oma klientidele erinevate välisriikide ettevõtete andmeid kajastavate raportite tellimise võimalust. Meie e-Krediidiinfo portaalis on võimalik reaalajas (raport koostatakse ja kuvatakse koheselt) tellida lisaks Eesti ettevõtele ka Leedu ja Soome ettevõtete krediidiraporteid, vastavalt siis Creditinfo Leedu ja Suomen Asiakastieto OY poolt pakutavate andmete baasil.

Üks selline krediidiraport sisaldab erinevat taustinformatsiooni näiteks ettevõtte:
• registriinfo;
• staatuse;
• kontaktandmete;
• juhtkonna andmete;
• eelnevate aruandeaastate finantsnäitajate ning ka krediidihinnangu osas.

Sisuliselt võimaldab selline krediidiraport saada parema ettekujutuse ettevõtte tegevusest, -tegevuse ajaloost ja usaldusväärsusest, mis on vajalik sisend ettevõtte riskide hindamiseks selle partneriga ärisuhtesse asudes.

Meie kliendid on jäänud väga rahule tellitud raportite andmekvaliteediga, mugava kasutuskeskonna ning asjaliku klienditeenidusega, mistõttu oleme kindlad, et olete leidnud usaldusväärse partneri äriinfot sisaldavate raportite tarnimisel.

Lisaks online raportitele pakub Creditinfo sisuliselt globaalse katvusega (ettevõtted kõigis teistes välisriikides) nn off-line krediidiraporteid, millise tootevalikuga saab tutvuda meie veebilehel siin:

www.creditinfo.ee/volgade-ennetamine/raportid/valisraportid

Postituse teema