Raport on saadaval nii eesti kui inglise keeles. Raport on kättesaadav vaid e-Krediidiinfo Proff, Proff L ja Proff XL paketi kasutajale ning selle hind on 6,50 EUR + km.

*MIS ON SKOOR?
Skooring on automaatne ja statistilisel mudelil põhinev hindamissüsteem, mida kasutatakse eraisikute krediidivõimelisuse hindamisel. Skoor annab hinnangu, kui suure tõenäosusega esineb isikul aasta jooksul maksehäire.

Eraisiku skoori arvutamisel võetakse arvesse teavet isiku maksehäiretest ja ettevõtlusaktiivsusest, arvestatakse tema tegevust krediiditurul ning informatsiooni tema kinnisvarast. Seejärel grupeeritakse sarnase riskikäitumisega isikud ja arvutatakse, millise tõenäosusega tekib gruppi kuuluvatel klientidel järgmise aasta jooksul maksehäire. Mida suurem tõenäosus, seda kõrgem on isiku krediidirisk.

Creditinfo soovituslikud seosed eraisikute krediidihinnangute ja maksehäire tekkimise tõenäosuste vahel on toodud alljärgnevas tabelis.

Krediidihinnang

Väga hea
Hea
Rahuldav
Kasin

Maksejõuetuse tõenäosus

0% – 1,9%
2% – 5,9%
6% – 14,9%
15% – 100%

Mida eraisiku krediidireitingu raport sisaldab?
• Krediidihinnang, sh maksehäire tekkimise tõenäosus
• Rahvastikuregistri info
• Maksehäireregistri info
• Maksu- ja Tolliameti nõuded
• Kehtivad äri- ja ettevõtluskeelud
• Isikuga seotud ettevõtted
• Kinnistusraamatu info
• Ametlikud teadaanded