• Enda maksehäirete infot on võimalik vaadata Minu Creditinfost. Lehele sisenemiseks on vajalik tuvastada ennast ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil. Enda maksehäirete info vaatamine on tasuta;
  • Ettevõtted saavad eraisiku tausta kontrollida e-Krediidiinfos kui on liitunud Proff paketiga;
  • Eraisikud saavad teiste eraisikute tausta kontrollida Minu Creditinfos. Keskkond sisaldab isikuandmeid ja eeldab esmakordsel kasutamisel üldtingimustega tutvumist ja nõustumist. Lehele sisenemiseks on vajalik tuvastada ennast ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil.
image

Eraisiku maksehäirete vaatamise õigus

Eraisiku maksehäirete vaatamine toimub üksnes õigustatud huvi korral. Õigustatud huvi peab tulenema andmete saaja usutavast ja konkreetsest seosest selle inimesega – kas võimaliku laenupakkumise, eluaseme üürileandmise, äripartneri valimise või millegi muu konkreetse kaudu.

Minu Creditinfos on kõigil eraisikutel võimalik näha, kes viimase kahe aasta jooksul on teinud päringuid tema maksehäireinfo kohta.

Maksehäireregistrisse kantud info eraisiku kohta säilib kuni 5 aastat pärast maksehäire lõpetamist.